Reakreditacija PMF-a

Reakreditacija PMF-a (DRUGI ciklus) 2021.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je izradila model reakreditacije za drugi ciklus reakreditacije koji je usklađen s izmijenjenim i dopunjenim ESG-em, te uključuje dorađene standarde za ocjenu kvalitete sveučilišta i njihovih sastavnica, kao i veleučilišta i visokih škola. Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje je na svojoj 117. sjednici, održanoj dana 16. lipnja 2020., donio  Plan reakreditacije visokih učilišta u 2021. godini  koji je objavljen na mrežnim stranicama Agencije. Među ostalim visokim učilištima je i PMFu planu rekareditacije 2021. godine. 

Izrađeni su i usvojeni dokumenti koji se mogu preuzeti na stranicama Agencije

  • Standardi za vrednovanje kvalitete sveučilišta i njihovih sastavnica u postupku reakreditacije visokih učilišta
  • Standardi za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola u postupku reakreditacije visokih učilišta
  • Postupak reakreditacije visokih učilišta
  • Analitički prilog iz MOZVAG-a - tablice i upute
  • Obrazac za akcijski plan i (ili) izvješće o realizaciji u II. ciklusu reakreditacije

Reakreditacija PMF-a održat će se od 11. do 14. svibnja 2021. 

 Reakreditacija PMF-a (prvi ciklus) 2015.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 45/09) i Pravilnikom o sadržaju dopusnice, te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“, broj 24/10) provela je reakreditaciju PMF-a prema godišnjem planu 2015. godine (prvi ciklus).

Reakreditacija je provedena u skladu s dokumentom Postupak reakreditacije visokih učilišta.

Rezultati provedenih vrednovanja

Rezultati provedenih vrednovanja nalaze se na stranicama AZVO-a.

 


Repozitorij

Repozitorij je prazan