SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. i 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

                 Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne

                 poveznice:

               https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=566cc8f0-256b-4f29-a278-c45a63bb57e8

 

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija za rad na projektu HRZZ IP-2020-02-9571 „Fizikalna kemija procesa na međupovršini mineral/otopina polielektrolita“, na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

                 Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne

                 poveznice:

 https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=9b5fa3be-e8d5-48d3-85e9-a2b8bba61560

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, u sklopu natječaja HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02)“ za rad na projektu "Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja (CroClimGoGreen) - UIP- 2017-05-6396", na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić" pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=e41a2b6f-8e94-433c-a743-210cbe07aad5

Autor: Admin 2 dekanat

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. i 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 72., 73. i 78. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. za izbor u stručno zvanje i radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Centru za tehničku potporu pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

 

u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, za rad na projektu „FSEU.2021.MZO.019 PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 - program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom“, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, na 40%  radnog vremena, pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 01. 10. 2021. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar,na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, u Centru za tehničku potporu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 01. 10. 2021. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, u Centru za tehničku potporu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj- da je izabrana pristupnik: Marko Šušak.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu "CroVizone- Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama" (KK.05.1.1.02.0032)“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“ pri Geofizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=88437d49-9e2a-478d-9516-276c72435d53

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu "Temeljna međudjelovanja i srodni sustavi u statističkoj fizici", iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od 5 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=588768ad-f45e-40a3-a492-e895cb230831

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 29. 09. 2021. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjueseci, u punom radnom vremenu, u Seizmološkoj službi pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 29. 09. 2021. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjueseci, u punom radnom vremenu, u Seizmološkoj službi pri Geofizičkom odsjeku PMF-a. – 1-izvršitelj- da je izabrana pristupnica: Nina Matsuno.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, u sklopu HRZZ natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” za rad na “HRZZ projektu IP-2019-04-9560 Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini.”- 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, u sklopu HRZZ natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” za rad na “HRZZ projektu IP-2019-04-9560 Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini.”- 1 izvršitelj - da je izabran pristupnik Matija Modrušan.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine, za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, u sklopu HRZZ natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” za rad na “HRZZ projektu IP-2020-02-9571 Fizikalna kemija procesa na međupovršini mineral/otopina polielektrolita.” -1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, u sklopu HRZZ natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” za rad na “HRZZ projektu IP-2020-02-9571 Fizikalna kemija procesa na međupovršini mineral/otopina polielektrolita.” -1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica Karla Korade.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje, u sklopu HRZZ natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” za rad na “HRZZ projektu Karakterizacija i monitoring rasjednog sustava šireg dubrovačkog područja-DuFAULT-IP-2020-02-3960.” - 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje, u sklopu HRZZ natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” za rad na “HRZZ projektu Karakterizacija i monitoring rasjednog sustava šireg dubrovačkog područja-DuFAULT-IP-2020-02-3960.” - 1 izvršitelj- da je izabrana pristupnica: Helena Latečki.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

 

1.       u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docent, iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=80f12477-9be3-49e5-a951-646659cfd25a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

            Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

  

            1.      u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ na Elementu 6 pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ na Elementu 7 pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme u trajanju 1 godine, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom - IP-2019-04-1242, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj

                 Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne

                 poveznice:

 https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=306b7c2e-a7f3-41ac-baa6-6c9453c6f274

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika ili iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, ili iz područja prirodnih znanosti, polje biologija ili iz područja  tehničkih znanosti, polje računarstvo, na određeno vrijeme u trajanju 2 godine, u punom radnom vremenu, za rad na  HRZZ projektu IP-2019-04-2757 "Varijante u repetitivnim strukturama višeg reda u centromernim i NBPF dijelovima genoma čovjeka i viših primata", u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=03dc90a0-31b3-4133-8b6b-f2c340dd7942

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Višeskalni problemi u mehanici fluida " iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Mikrolokalni defektni alati u parcijalnim diferencijalnim jednadžbama"
    iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na ERC Synergy Grant projektu „Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human tissues-ANEUPLOIDY“, na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=9de87b8e-1093-40fe-ad73-d12b3a6b8afe

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!