PMF - Geološki odsjek

ZBIRKE GEOLOŠKOG ODSJEKA

Geološki odsjek PMF-a sastoji se od Geološko-paleontološkog i Mineraloško-petrografskog zavoda.

Svaki od Zavoda posjeduje zbirke koje se koriste u svrhe edukacije djelatnika, studenata, ali i svih zainteresiranih koji žele pogledati zbirke.

Primjerci fosila i stijena koji čine Geološko-paleontološku zbirku otvoreni su za javnost, dok su mnogi dodatni uzorkci dostupni u sklopu različitih nastavnih sadržaja.