Geološki odsjek

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Dražen Balen

  Email   8 MPZ   +38514605967

prof. dr. sc. Damir Bucković

  Email   007 GPZ   +38514606094

prof. dr. sc. Blanka Cvetko Tešović

  Email   019 GPZ   +38514606107

prof. dr. sc. Vlasta Ćosović

  Email     +38514606095

prof. dr. sc. Marijan Kovačić

  Email     +38514605966

prof. dr. sc. Gordana Medunić

  Email   MPZ   +38514605909

prof. dr. sc. Alan Moro

  Email     +38514606093

prof. dr. sc. Jasenka Sremac

  Email     +38514606108

prof. dr. sc. Darko Tibljaš

  Email     +38514605970

prof. dr. sc. Nenad Tomašić

  Email   9 MPZ   +38514605968

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mezga

  Email   012 GPZ   +38514606101

izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj

  Email     01/4606 109

Docent

doc. dr. sc. Andrea Čobić

  Email   MPZ 12   +38514605971

doc. dr. sc. Hana Fajković

  Email     +38514605969

doc. dr. sc. Karmen Fio Firi

  Email   019   +38514606112

doc. dr. sc. Katarina Gobo

  Email   024   01/ 4606 117

doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter

  Email     +38514606156

doc. dr. sc. Maja Martinuš

  Email   014   01/460 6111

doc. dr. sc. Zorica Petrinec

  Email   MPZ   +38514605969

doc. dr. sc. Kristina Pikelj

  Email   019   +38514606113

Viši predavač

mr. sc. Dražen Kurtanjek, v. pred.

  Email     +38514605965

Asistent

Zvonka Gverić, mag. geol.

  Email   Biblioteka MPZ   +38514605962

Laura Huljek, mag. ing. geol.

  Email     01/ 4605 961

Iva Olić, mag. geol.

  Email   025 GPZ   +38514606114

Petra Schneider, mag. geol.

  Email   Biblioteka MPZ   01/460 5962

Stručni savjetnik

Štefica Kampić, dipl.inž.

  Email     +38514605974

Povjera predavanja

dr. sc. Igor Felja

  Email   025 GPZ   +38514606100

dr. sc. Frane Marković

  Email   Biblioteka MPZ   +38514605963

Stručni suradnik

Šimun Aščić, prof.

  Email   025   +38514606115

Željko Ištuk, dipl. ing.

  Email   GPZ   +38514606084

OSTALI

Irena Bašić

  Email   Uredovnica MPZ   +38514605960

Valentina Benković, bacc. admin. publ.

  Email    

Adriana Bona

  Email   GPZ   +38514606080

Marija Cindro, dipl.iur.

  Email   Referada GO   01/4606-075

Josip Šebalj, mag. informatol.

  Email   Knjižnica   01/460 6474

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Andrea Bačani

     

prof. dr. sc. Goran Kniewald

  Email    

prof. dr. sc. Davor Pavelić

  Email    

prof. dr. sc. Bruno Tomljenović

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Boris Antolić

     

izv. prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas

     

izv. prof. dr. sc. Marija Romić

     

izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić

  Email    

Docent

doc. dr. sc. Katja Džepina

     

doc. dr. sc. Leon Grubišić

     

doc. dr. sc. Iva Kolenković Močilac

  Email    

doc. dr. sc. Zoran Kovač

  Email    

doc. dr. sc. Martin Krkač

  Email    

doc. dr. sc. Bojan Matoš

  Email    

doc. dr. sc. Jasmina Obhođaš

     

doc. dr. sc. Jelena Parlov

     

doc. dr. sc. Martin Pfannkuchen

     

doc. dr. sc. Nedo Vrgoč

     

Asistent

Marin Sečanj, mag. ing. geol.

     

Povjera predavanja

dr. sc. Mirna Batistić

     

dr. sc. Marija Bošnjak

     

Elvira Bura Nakić

     

dr. sc. Vlado Cuculić

     

dr. sc. Jakov Dulčić

     

dr. sc. Sanja Frka Milosavljević

     

dr. sc. Andreja Gajović

     

dr. sc. Tonći Grgasović

  Email    

dr. sc. Ingrid Ivančić

     

dr. sc. Damir Kapetanović

     

dr. sc. Daniela Marić Pfannkuchen

     

dr. sc. Nevenka Mikac

  Email    

dr. sc. Tea Mišić Radić

     

dr. sc. Marta Plavšić

     

dr. sc. Maša Rajić Linarić

     

dr. sc. Ante Žuljević

     

Znanstveni savjetnik

dr. sc. Božena Ćosović

  Email    

Viši znanstveni suradnik

dr. sc. Andrej Jaklin

  Email    

Naslovni redoviti profesor

dr. sc. Josip Halamić, prof.

  Email    

dr. sc. Nenad Jasprica, prof.

     

dr. sc. Melita Peharda Uljević, prof.

     

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

dr. sc. Vera Žutić

  Email    

Naslovni docent

dr. sc. Ankica Oros Sršen, doc.

     

OSTALI

dr. sc. Nevenka Bihari

     

dr. sc. Jadranka Pečar-Ilić

     

dr. sc. Dubravko Risović

     

dr. sc. Ana Travizi