PMF - Geološki odsjek

Obavijesti

Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj
Borba protiv COVID-19 se nastavlja!

 

Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj

Seminar I se obavezno upisuje na 1. godini studija.

Seminar I je napisan  i  javno obranjen prikaz  nekoga  aktualnog znanstvenog  problema,  koji  je  zasnovan  djelomice  na  sekundarnoj  literaturi (knjiga, pregledni članak), a djelomice na primarnoj literaturi.

Autor: Karmen Fio Firi

Seminar II se obavezno upisuje na 2. godini studija.

Seminar II obuhvaća obuhvaća  tematiku  šireg  područja  istraživanja vezanog za izradu doktorata u pismenom obliku te kao i Seminar I treba biti javno obranjen.

Autor: Karmen Fio Firi