Geološko-paleontološki zavod

Adresa: Horvatovac 102a, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4606080
E-mail: godsjek@geol.pmf.unizg.hr

 

Predstojnik: Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mezga