Aktualna satnica

Zbog posebnosti izvođenja nastave u ak. god. 2020./21. uslijed COVID-19 pandemije, izrada odgovarajuće satnice još je u tijeku. Ista će biti dostupna prije početka nove akademske godine odnosno 5. listopada 2020.


SATNICA ZA LJETNI SEMESTAR 2020./2021.

Repozitorij je prazan

SATNICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AK. GOD. 2020./2021.