PMF - Geološki odsjek

Nastava na Geološkom odsjeku

Nastava se na Geološkom odsjeku odvija u vidu predavanja, vježbi i terenske nastave.

Svake se godine primjenjuje novi Red predavanja odnosno Izvedbeni plan nastave u kojem su definirani predmeti koji se izvode u toj akademskoj godini, predmetni preduvjeti, uvjeti prijelaza u više godine studija te ispitni rokovi kod svih predmetnih nastavnika.
 


Red predavanja - Izvedbeni plan nastave