PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2022./23. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Rendgenski laboratorij

Rendgenski difraktometar

Proizvođač: Philips PW3040/60 X'Pert PRO difraktometar

Namjena: Određivanje kvalitativnog i semikvantitativnog mineralnog sastava stijena, sedimenata, tala, te ostalih geoloških materijala primjenom rendgenske difrakcije na praškastom uzorku, identifikacija mirala glina na orijentiranim preparatima frakcije čestica <2μm; određivanja kristalografskih parametara minerala, veličine kristalita i stupnja uređenosti kristalne strukture minerala.

Primjena: U znanosti (mineralogija, petrologija, sedimentologija, rudna ležišta); zaštita okoliša