DIPLOMSKI STUDIJI NA GEOLOŠKOM ODSJEKU

Diplomski studij Geologija i Diplomski studij Geologija zaštite okoliša dvogodišnji su studiji čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a izvođač Geološki odsjek. Završetkom odabranog studija stječe se 120 ECTS-a, a studij završava izradom i obranom Ocjenskog (diplomskog) rada.

Završetkom diplomskog studija Geologija (geologija i paleontologija, mineralogija i petrologija) te Geologija zaštite okoliša stječu se kompetencije za znanstveno-istraživački rad u području geologije te u zaštiti okoliša čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visok stupanj stručnog znanja (upravljanje i korištenje prirodnih resursa – voda, nafta, metalne i nemetalne mineralne sirovine, upravljanje i kontrola tehnoloških procesa – cementna industrija, keramička industrija, sintetski minerali, ...). Tu su obuhvaćena i zanimanja stručnjaka koji unapređuju i razvijaju teoriju i metode, primjenjuju znanstvene spoznaje, obrazuju na sustavan način, aktivno djeluju u fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima, zaštiti prirode i očuvanju okoliša. Stečena stručnost primjenjiva je u širem spektru ljudskih djelatnosti.

Studentska voditeljica diplomskog studija Geologija: izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj

Studentska voditeljica diplomskog studija Geologija zaštite okoliša: doc. dr. sc. Hana Fajković