Gordana Medunić

O djelatniku

prof. dr. sc. Gordana Medunić

Zvanje: redoviti profesor

Lokacija:
MPZ
Telefon:
+38514605909
Telefon kućni:
5909
Osobna stranica na Webu:
URL službenih stranica na Webu:
Zavod/služba :
Geološki odsjek
Godina diplomiranja:
1995.
Godina magistriranja:
2001.
Godina doktoriranja:
2004.
Na zavodu od:
1997.

Nastava

Životopis

PODRUČJE DJELOVANJA U ZNANOSTI

 • Geokemijska obilježja tla pod negativnim utjecajem ljudskih aktvnosti kao što su sagorijevanje ugljena, ispusti otpadnih voda (komunalni i oni povezani s preradom nafte), poljoprivreda, industrija i ratno naslijeđe.
 • Suradnja sa znanstvenicima koji se bave kemijskim aspektima tehnologije pročišćavanja otpadne vode.
 • Integracija geokemijskih, geostatističkih te drugih analitičkih alata s ciljem tumačenja stanja površinskog okoliša u kontekstu praćenja i procjene njegove kvalitete.
 • Usmjerenost ka multidisciplinarnim pristupima u geokemiji okoliša.
 • Namjere daljnjeg znanstvenog djelovanja – istraživanje visokosumpornog ugljena i onečišćenog tla s ciljem uvida u 1/ ponašanje, raspodjelu i sudbinu metala/metaloida, potencijalno toksičnih elemenata i organskih onečišćujućih tvari u osjetljivom krškom okolišu te 2/ isplative i učinkovite mjere poboljšanja ekološke situacije na području Labinštine.

 ZAPOSLENJA

 • [Listopad 2011. – danas] MPZ: izvanredna profesorica
 • [Lipanj 2006. – listopad 2011.] MPZ: docentica
 • [Veljača 2004. – lipanj 2006.] MPZ: viša asistentica
 • [Lipanj 2001. – veljača 2004.] MPZ: asistentica
 • [Rujan 1997. – lipanj 2001.] MPZ: mlađa asistentica.  

OBRAZOVANJE 

·     [05/2001. - 01/2004.] Sveučilište u Zagrebu, PMF, Zagreb

-      studentica doktorskog studija na PMF-u, Geološki odsjek (Mineraloško-petrografski zavod)

-      naslov disertacije: 'Geokemijska obilježja ekološkog sustava Savskog aluvija' (2004.)

-      mentor: Esad Prohić

·     [09/1997. - 05/2001.] Sveučilište u Zagrebu, PMF, Zagreb

-      studentica poslijediplomskog studija na PMF-u, Geološki odsjek (Mineraloško-petrografski zavod)

-      naslov magistarskog rada: 'Geokemijska, petrografska i mineraloška obilježja sedri rijeka Zrmanje i Krupe' (2001.) 

-      mentor: Esad Prohić

·     [09/1990. - 07/1995.] Sveučilište u Zagrebu, Zajednički studij RGNF i PMF, Zagreb

-      studentica geologije na Sveučilištu u Zagrebu, mentor: Ladislav A. Palinkaš

-      naslov diplomskog rada: 'Metamorfogeni fluidi u kvarcu i hijalofanu iz Zagrlskog potoka, Busovača, srednjobosansko rudogorje'

-      dipl.ing.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Medunić, G., Ahel, M., Božičević Mihalić, I., Gaurina Srček, V., Kopjar, N., Fiket, Ž., Bituh, T., Mikac, I. (2016). Toxic airborne S, PAH, and trace element legacy of the superhighorganic- sulphur Raša coal combustion: cytotoxicity and genotoxicity assessment of soil and ash. Science of the Total Environment, 566–567, 306-319.

Fiket, Ž., Medunić, G., Kniewald, G. (2016). Rare earth element distribution in soil nearby thermal power plant. Environmental Earth Sciences, 75, 7, 1-9.

Medunić, G., Šabarić, J., Krivohlavek, A., Divjak, D., Rađenović, A., Kampić, Š., Šeparović, A. (2016): Sulphur and heavy metal pollution of the coal-based city soil (Labin, Croatia). Goldschmidt Abstracts, 2016 2041

Rađenović, A., Medunić, G., Sofilić, T. (2016). The use of ladle furnace slag for the removal of hexavalent chromium from an aqueous solution. Metallurgical Research & Technology, 113, 606, 1-12.

Medunić, G., Šmit, Z. (2016). Organic micropollutants in the Sava and Bosna river overbank and floodplain sediments during the May through June 2014 catastrophic flood. Mining-geological-petroleum engineering bulletin, 31, 1, 45-52.

Medunić, G., Rađenović, A., Bajramović, M., Švec, M., Tomac, M. (2016). Once grand, now forgotten: what do we know about the superhigh-organic-sulphur Raša coal?. Mining-geological-petroleum engineering bulletin, 34, 27-45 (review paper).

Mesić Kiš, I., Karaica, B., Medunić, G., Romić, M., Šabarić, J., Balen, D., Šoštarko, K. (2016). Soil, bark and leaf trace metal loads related to the war legacy (The Prašnik rainforest, Croatia). Mining-geological-petroleum engineering bulletin, 31, 2, 13-28.

Rađenović, A., Medunić, G. (2015). Removal of Cr(VI) from aqueous solution by a commercial carbon black. Desalination and Water Treatment, 55, 183-192.

Zeiner, M., Juranović Cindrić, I., Lovrenčić Mikelić, I., Medunić, G., Kampić, Š., Tomašić, N., Stingeder, G. (2013). The determination of the extractability of selected elements from agricultural soil. Environmental Monitoring and Assessment, 185(1), 223-229. 

Medunić, G., Juranović Cindrić, I., Lovrenčić Mikelić, I., Tomašić, N., Balen, D., Oreščanin, V., Kampić, Š., Ivković, I. (2013). Copper and zinc fractionation in apple orchard soil in the village of Bukevje (Croatia) using the revised four-step BCR extraction procedure. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 64(4), 531-537.   

Juranović Cindrić, I., Krizman, I., Zeiner, M., Kampić, Š., Medunić, G., Stingeder, G. (2012). ICP-AES determination of minor- and major elements in apples after microwave assisted digestion. Food Chemistry, 135(4), 2675-2680.

Oreščanin, V., Medunić, G., Tomašić, N., Ćosović, V., Lovrenčić Mikelić, I., Kampić, Š., Urlić, J. (2009). The influence of aluminium industry and bedrock lithology on the oxide content in the urban soil of Sibenik, Croatia. Environmental Earth Sciences, 59(3), 695-701.

Medunić, G., Tomašić, N., Balen, D., Oreščanin, V., Prohić, E., Kampić, Š., Ivanišević, D. (2009). Distribution of copper and zinc in the soil of an industrial zone in the city of Garešnica, Croatia. Geologia Croatica, 62(3), 179-187.  

Profesionalni interesi i članstva

 

 • Znanstveno usavršavanje: 1/ Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC, Barcelona, Španjolska), 19. – 30. 11. 2014. (analiza uzoraka ugljena i tla: ICP, XRD, SEM); 2/ Radionica iz geostatistike (Eric Grunsky: The interpretation of geochemical survey data), 19. 04. 2015. (Tucson, SAD); 3/ El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, Madrid, Španjolska), 07. – 17. 05. 2017. (analiza uzoraka tla, pepela i ugljena: XRD, SEM, Raman, EPMA; EU projekt Synthesys).
 • Stručno usavršavanje: radionice (MEF, Zagreb) pod naslovima 'Što se krije iza recenzije?' (2015.) i 'How to get published' (2016.).
 • Članstvo u strukovnim i znanstvenim udrugama: European Association of Geochemistry (EAG) , Hrvatsko geološko društvo (Geomatematički odsjek) i Odbor za geokemiju HAZU.
 • Članstvo u uredništvima znanstvenih časopisa (2014. – danas): 1/ Journal of Food, Agriculture and Environment;  2/ Journal of International Environmental Application & Science. Gostujuća urednica časopisa Geologia Croatica (Vol 69, 2, 2016, 231-243).  Asistentica regionalne urednice časopisa Journal of Food, Agriculture and Environment (2006.-2012.).
 • Recenzirala radove (28) prijavljene u znanstvenim časopisima: Journal of Geochemical Exploration (2); Water, Air, and Soil Pollution (1); Journal of Food Composition and Analysis (3); Chemosphere (1); Science of The Total Environment (1); Environmental Earth Sciences (9); International Journal of Oil, Gas, and Coal Technology (2); Toxin Reviews (1); Journal of Food, Agriculture and Environment (1); Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju (1); Rudarsko-geološko-naftni zbornik (1); Journal of Environmental Science and Health (1); Environmental Engineering and Management Journal (1); Physical Chemistry (1); Chemistry International (1); Journal of Environmental Analytical Chemistry (1). Recenzirala desetak radova prijavljenih na znanstvenim skupovima o okolišu i vodnim resursima u Kini u zadnje 3 godine: CEUP (International Conference on Civil Engineering and Urban Planning), i WRE (International Conference on Water Resource and Environment).
 • Predložila sekciju 'Living in sulfur-starved or sulfur-indulged environment: what should we opt for?' na znanstvenom skupu DUST 2016 (Italija).
 • Održala pozvana predavanja na sveučilišnim institucijama: 1/ Penn State University, SAD, ožujak 2016. ('Toxicity of soil polluted with sulfur (S) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)'); 2/ Yamanashi University, Kofu, Japan, lipanj 2016. ('Soil pollution with S, PAHs, and heavy metals: ecological risk assessment'); 3/ Chubu University, Nagoya, Japan, lipanj 2016. ('Multidisciplinary research of the Plomin power plant locality: soil pollution with S and PAHs').
 • Popularno-znanstvena predavanja: 1/ Globalno zagrijavanje – znanstveno utemeljena činjenica ili politička odgovornost? (2013., geološko poslijepodne); 2/ Geologija i zaštita okoliša kroz multidisciplinarnu suradnju s fizičkim, kemijskim, biološkim, medicinskim, prehrambeno-biotehnološkim i radioekološkim disciplinama (2015., Matica Hrvatska); 3/ Geolozi su baš cool! (2015., geološko poslijepodne); 4/ Geološke ljepote jugozapada SAD-a iz ptičje i žablje perspektive (2015., američki kutak Gradske knjižnice grada Zagreba); 5/ Geomedicina ne stanuje ovdje (2016., Francuska medijateka u Zagrebu, te RGF u Beogradu); 6/ Meet the scientist (2016., Gornjogradska gimnazija u Zagrebu); 7/ Putujemo na jugozapad i sjeveroistok SAD-a; 8/ Geološki trač: kisik i magnezij se spetljali! (2017., otvoreni dan geologije); 9/ Soil, herbal, and aquatic pollution with S, Se, and trace metals from coal combustion: ecological risk assessment (MNCN, Madrid, Španjolska). 
 • Dobitnica (uz suradnika/prvog autora Tomislava Malvića, izv. prof.) godišnje nagrade HGD-a (Geomatematički odsjek) u 2015. godini za rad iz područja geomatematike koji je kvalitetom i dostupnošću najviše utjecao na popularizaciju toga područja za sveučilišni udžbenik 'Statistika u geologiji'.
 • Poznavanje stranih jezika: engleski aktivno, francuski i njemački pasivno.

PODRUČJE DJELOVANJA U NASTAVI

Kolegiji (predavanja i vježbe) na sveučilišnom preddiplomskom studiju Geologije i Znanosti o okolišu: Geokemija, Onečišćenje atmosfere i globalno zagrijavanje, Osnove elementne i fazne analize, Seminar II, Seminar III. Kolegiji na sveučilišnom diplomskom studiju Geologije i Znanosti o okolišu: Fazna i elementna analiza, Geokemija sedimenata, Geokemijski procesi u sedimentnim stijenama, Geostatistika, Metode geokemijskih istraživanja okoliša, Ocjenski rad, Seminar uz ocjenski rad, i Seminari IV i V.

 • Objavljeni visokoškolski udžbenici (2): 1/ koautorstvo: Malvić T. i Medunić G.: Statistika u geologiji (2015.); 2/ prijevod s engleskog na hrvatski jezik knjige M. Tucker (Sedimentary petrology): Petrologija sedimenata (2008.).
 • Studentske ankete: pozitivne ocjene (> 4,0).
 • Vođenje 13 završnih i 20 diplomskih radova; na temelju njih 7 (*), objavljeni su cjeloviti znanstveni radovi, kako u znanstvenim časopisima (CC, WoS), tako i u kongresnim publikacijama od kojih je jedna CC.