Seminar III

Seminar III

Šifra: 41046
ECTS: 2.0
Nositelji:
Izvođači: Dražen Balen - Seminar
Vladimir Bermanec - Seminar
Damir Bucković - Seminar
Blanka Cvetko Tešović - Seminar
Andrea Čobić - Seminar
Vlasta Ćosović - Seminar
Hana Fajković - Seminar
Karmen Fio Firi - Seminar
Katarina Gobo - Seminar
Marijan Kovačić - Seminar
Dražen Kurtanjek - Seminar
Borna Lužar-Oberiter - Seminar
Maja Martinuš - Seminar
Gordana Medunić - Seminar
Aleksandar Mezga - Seminar
Alan Moro - Seminar
Ervin Mrinjek - Seminar
Zorica Petrinec - Seminar
Đurđica Pezelj - Seminar
Kristina Pikelj - Seminar
Jasenka Sremac - Seminar
Darko Tibljaš - Seminar
Nenad Tomašić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Student u toku semestra referira jedan objavljeni rad iz uglednog časopisa o čemu izrađuje pismeni sastav i usmeno ga izlaže pred studentima i nastavnicima.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizička geologija
Položen : Fizika
Položen : Geofizika
Položen : Historijska geologija I
Položen : Historijska geologija II
Položen : Kemija 1
Položen : Kemija 2
Položen : Matematika 1
Položen : Matematika 2
Položen : Mikropaleontologija I
Položen : Mineralna optika
Položen : Opća mineralogija
Položen : Opća paleontologija
Položen : Osnove biologije
Položen : Osnove elementne i fazne analize
Položen : Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena
Položen : Petrologija sedimenata
Položen : Seminar I
Položen : Seminar II
Položen : Sistematska mineralogija
Položen : Terenska nastava iz geologije 1
Položen : Terenska nastava iz geologije II
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Odslušan : Geokemija
Odslušan : Geološko kartiranje I
Odslušan : Hidrogeologija
Odslušan : Računalni programi u geologiji
Odslušan : Strukturna geologija i tektonika
Odslušan : Terenska nastava iz geologije IIIA
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Andrea Čobić :

  zimski semestar: četvrtkom, 10-14 h; ostale dane prema dogovoru
  ljetni semestar: ponedjeljkom, 10 - 13 h; ostale dane prema dogovoru

  Lokacija: MPZ 12
 • doc. dr. sc. Zorica Petrinec :

  zimski semestar: srijedom, 11-14h; ostale dane prema dogovoru
  ljetni semestar: srijedom, 11-12h; ostale dane prema dogovoru

  Lokacija: MPZ

Obavijesti

PRIJAVA I POLAGANJE SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije

Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. Studenti prijavljuju temu Seminara III tijekom ljetnog semestra u kojem su i upisali Seminar III.

Aktualne obavijesti o točnim datumima prijave obavljuju se s početkom ljetnog semestra na internetskim stranicama predmeta i na glavnoj odsječkoj mrežnoj stranici.

 

Postupak prijave i obrane Seminara III:

 1. Student se javlja odabranom nastavniku radi odabira teme najkasnije do sredine ožujka aktualne akademske godine.

 2. Nakon dogovora sa nastavnikom student popunjava obrazac Prijava teme Seminara III (Završnog rada) i dostavlja ga potpisanog od nastavnika, Predstojnika Zavoda i Pročelnika odsjeka) u Referadu u pisanom i elektronskom obliku kraja ožujka aktualne akademske godine (Napomena: U obrascu naslov teme na hrvatskom i engleskom jeziku treba pisati malim slovima.)

 3. Teme će biti odobrene na sjednici Vijeća Geološkog odsjeka u travnju.

 4. Student može pristupiti polaganju Seminara III nakon što je položio sve ispite. Prije polaganja potrebno je:

  1. najkasnije 3 (tri) dana prije u Referadu za studije predati molbu za polaganje Završnog ispita zajedno s indeksom, 2 (dva) prijepisa ocjena i potvrdom iz knjižnice da je vratio sve knjige

  2. u molbu obavezno upisati mentora i datum polaganja

 

Nakon uspješno obranjenog završnog seminarskog rada i upisane ocjene u indeks, u Referadu se dostavlja elektronička verzija rada (CD).

Naslovna strana na omotu (kutiji) CD-a i na CD-u treba izgledati ovako:

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

GEOLOŠKI ODSJEK

 

 

Naslov seminarskog rada

(hrvatski i engleski jezik)

 

 

SEMINARSKI RAD

 

 

Ime i prezime studenta

Preddiplomski studij geologije

Mentor:

Zagreb, (datum)


Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!