Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mikropaleontologija I

Šifra: 41035
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vlasta Ćosović - Predavanja
Izvođači: Vlasta Ćosović - Vježbe u praktikumu
Igor Felja - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kratki povijesni osvrt. Zadaci mikropaleontologije. Uzorkovanja, metode prepariranja. Načini fosilizacije; optičke metode i načini promatranja mikrofosila. Morfologija, organizacija, načini života, te taksonomija (aglutinirane, mikrogranularne, imperforatne, perforatne foraminifere; radiolaria, kalpionelida, konodonta, ostrakoda; vapnenačke alge, zlataste alge, palinomorfa) i evolucija najvažnijih skupina mikrofosila u geološkom vremenu i prostoru. Značaj mikrofosila u biostratigrafiji, paleoekologiji i istraživanju nafte.

Ishodi učenja:

Osnovno upoznavanje i razumijevanje građe mikrofosila u funkciji njihove determinacije.
Poznavanje postupaka-pristupa potrebnih za rješavanje mikropaleontoloških i biostratigrafskih problema.
Sposobnost determinacije najvažnijih mikrofosila.
Sposobnost rada na binokularnim lupama i mikroskopu.
Sposobnost prepoznavanja mikrofosila iz različitih nepoznatih uzoraka sedimentnih stijena.
Literatura:
  1. Haq, B. U. & Boersma, A.: Introduction to Marine Micropaleontology, Elsevier, New York, 1998.
  2. Bignot, G.: Elements of Micropalaeontology, Graham & Trotman Lim., London 1985.
  3. Riding, R. : Calcareous Algae and Stromatolites. Springer Verlag, Berlin, 1991.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizička geologija
Položen : Opća paleontologija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Prijelazom na online nastavu iz kolegija MIKROPALEONTOLOGIJA I , konzultacije se održavaju elektoničkom poštom, a tek iznimno, prema dogovoru, kontaktno uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera.

Autor: Vlasta Ćosović