Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Hidrogeologija

Šifra: 41042
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Zoran Kovač - Predavanja
Izvođači: Zoran Kovač - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Definicija i cilj hidrogeologije, njen povijesni razvitak i veza s drugim geološkim disciplinama. Ukupna količina i raspored vode na Zemlji. Hidrološki ciklus i bilanca voda. Padaline, otjecanje, evapotranspiracija i infiltracija, bazni tok. Porijeklo podzemne vode, vrste gibanja podzemnih voda. Poroznost, propusnost, tipovi vodonosnih slojeva. Darcyjev zakon i njegove granice valjanosti. Potencijal i hidraulički gradijent. Hidraulička provodljivost i transmisivnost. Elastične značajke vodonosnika-uskladištenje. Specifično otpuštanje. Glavne jednadžbe toka podzemne vode i uvjeti rješavanja jednadžbi toka. Pokusno crpljenje. Izračunavanje hidrogeoloških parametara iz podataka pokusnog crpljenja pomoću analitičkih rješenja jednadžbi toka za zatvoren, poluzatvoren, poluotvoren i otvoren tip vodonosnika. Simulacije reakcije vodonosnika na crpljenje (analitičke metode). Specifični kapacitet zdenca, jednadžba sniženja u zdencu, efikasnost zdenca. Princip superpozicije. Ograničeni vodonosnici. Osnovni pojmovi iz hidrogeologije krša. Zalihe podzemnih voda-prirodne, eksploatacijske.

Ishodi učenja:

Znanje i razumijevanje osnovnih hidrogeoloških značajki, procesa i temeljnih zakona kretanja podzemne vode.
Sposobnost procijene tipa vodonosnika i načina tečenja podzemne vode na temelju analize podataka bušenja i pokusnog crpljenja, te sposobnost odabira odgovarajuće metode za izračun hidrogeoloških parametara.
Sposobnost primjene izračunatih vrijednosti hidrogeoloških parametara za procjenu hidrogeoloških značajki vodonosnika i raspoloživih količina podzemne vode.
Sposobnost procjene valjanosti izvedbe zdenca i optimalne crpne količine na temelju izračunatih vrijednosti parametara zdenca.
Sposobnost procjene sprovodne i retardacijske sposobnosti krškog vodonosnika na temelju analize recesijskog dijela hidrograma.
Literatura:
  1. P.A.Domenico & F.W.Schwartz: Physical and chemical hydrogeology. J. Willey, 1997.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizička geologija
Položen : Fizika
Položen : Matematika 1
Položen : Matematika 2
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege,

Svakog pojedinačno sam unio u Teams grupu "Hidrogeologija". Ukoliko netko ne može pristupiti kolegiju, molim da mi se javi u što kraćem mogućem roku.

Unaprijed zahvaljujem.

Lp,

Zoran Kovač

Autor: Zoran Kovač