Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geostatistika

Šifra: 44013
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Medunić - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Gordana Medunić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni pojmovi iz statistike: značaj geostatistike, mjerne skale. Definicija statističkog skupa: populacija, uzorak, okvir uzorkovanja, problemi geokemijskih podataka (cenzurirane vrijednosti, outlieri). Teorija vjerojatnosti: osnovni pojmovi (zakoni vjerojatnosti, Bayesov teorem, uvjetna vjerojatnost). Mjere središnje tendencije: pojam srednje vrijednosti, mod, medijan, kvantili. Mjere varijabilnosti: raspon varijacije, interkvartil, srednje odstupanje, varijanca, standardna devijacija, koeficijent varijacije. Testiranje normalnosti raspodjele: obilježja normalne raspodjele, Shapiro-Wilk W test. Korelacijska analiza: Pearsonov koeficijent korelacije, jednostavna i višestruka linearna korelacija, parcijalna korelacija, koeficijenti korelacije ranga. Regresijska analiza: jednostavna i višestruka regresija, dijagram rasipanja, metoda najmanjih kvadrata, regresijska dijagnostika. Plan uzorkovanja: pojam i veličina uzorka, nebalansirana hijerarhijska shema uzorkovanja. Analiza varijance: F-test, post-hoc testovi (Scheffe, HSD za nejednak broj uzoraka). Faktorska analiza: vektorski prostor, izlučivanje faktora, tumačenje povezanosti pojedinih parova varijabli pomoću faktorskih opterećenja. Klaster analiza: odjeljivanje homogenih grupa (varijabli ? R modalitet, uzoraka ? Q modalitet), konstruiranje hijerarhijskog dijagrama (dendrogram). Zaključivanje u statistici: prihvaćanje ili odbacivanje nul hipoteze, nivo značajnosti. Parametrijska i neparametrijska statistika: izbor iz neparametrijskih testova (Wald-Wolfowitz, Kolmogorov-Smirnov i Mann-Whitney U test).
Literatura:
  1. Petz, B. (2004) : Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap, Jastrebarsko, 384 str.
  2. Šošić, I. i Serdar, V. (1995) : Uvod u statistiku. Školska knjiga, Zagreb, 363 str.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Obavijesti

Dragi studenti, 

mali osvrt na dosadašnju nastavu:

1. kašnjenje na početak nastave nije uputno/dozvoljeno te vas molim da postupite sukladno ovoj uputi. Isto vrijedi za ometanje nastave razgovorima. Zahvaljujem unaprijed na uvažavanju ovih uputa. Ovaj četvrtak imamo zavodski sastanak u 12:30 sati pa nastavu moramo završiti najkasnije u 12:20 sati.

2. Ovaj četvrtak imamo intervalne procjene pa vas molim da pročitate navedenu temu u priručniku radi lakšeg praćenja nastave. Isto tako ponovite sve što smo do sada prošli. Još ćemo vježbati i Z vrijednost.

3. Opći komentar o vašim domaćim zadaćama (prethodnima i budućima). Pregledom DZ2 nisam nikome dala niti 2 ni 5. Uglavnom ste oko ocjene 3-4. Obzirom da je riječ o rutinskom zadatku - međusobne razlike u takmičenju za bolju ocjenu stvar su općeg vizualnog dojma, ali i suštine teksta koji prati tablicu i/ili skicu. Kako je tekst za DZ2 trebao izgledati možete pronaći na stranicama 25-28 u priručniku. Više o ovome raspravit ćemo kratko na nastavi.

4. U literaturu je unijet novi zipani fajl s gomilom članaka na razne teme. To je nešto tipa ''za one koji žele znati više'', malo ih pogledajte, nije obvezno, ali može biti od pomoći. Članci su uglavnom napisani za početničku razinu učenja statistike. 

G.M.

 

 

Autor: Gordana Medunić