https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Nastavna zaduženja i kadar

Obavijesti
11.09.2015. u 14:19

Molimo studente da prilikom odabira i upisa izbornih kolegija vode računa o preklapanju kolegija u satnicama te da ne upisuju izborne kolegije koji se održavaju u istim terminima.

webmaster BO

Nastava