https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Ured za studente
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dipl.ing.bio Vlatka Marjan +385(0)1 4877 737 107 e-mail  
Sanjica Mihaljević +385(0)1 4877 737 107 e-mail  
Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za stranke:

Od ponedjeljka do petka: 12:00-14:00h

E-mail:referada@biol.pmf.hr