Zavod za molekularnu biologiju

Zavod za molekularnu biologiju osnovan je 1989. godine s ciljem unapređivanja bioloških istraživanja na molekularnoj razini i osnivanja studijskog programa iz molekularne biologije. Od 2005. godine Zavod se nalazi na adresi Horvatovac 102a. Istraživanja na Zavodu odvijaju se u okviru kompetitivnih znanstveno-istraživačkih projekata (HRZZ, Horizon 2020, ICGEB, IRI, ZCI itd.), koji provode temeljna i primijenjena laboratorijska i bioinformatička istraživanja na razini genoma, transkriptoma, proteoma i epigenoma na različitim modelnim organizmima - od bakterija, preko biljaka do animalnih stanica u kulturi i uzoraka pacijenata.

Djelatnici Zavoda održavaju aktivnu suradnju i s drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu (Medicinski, Veterinarski, Šumarski, Agronomski, Filozofski te Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) te drugih znanstvenih institucija u Republici Hrvatskoj (Institut Ruđer Bošković, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Kliničke bolnice Merkur, Sestre milosrdnice i Sveti Duh, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“) i izvan nje (Gregor Mendel Institut u Beču te Institut za Elektronsku mikroskopiju i nanoanalizu u Grazu, Sveučilišta u Baselu, Beču, Ljubljani, Regensburgu, Nottinghamu te Queen Mary University of London).
Nastavnici Zavoda sudjeluju u organizaciji i izvođenju nastave u okviru preddiplomskog studijskog programa Molekularna biologija te mnogih specijalističkih kolegija na diplomskom studiju Molekularne biologije. Također izvode i nastavu iz općih kolegija kao što su Biologija, Biologija stanice i Genetika na drugim preddiplomskim i integriranim studijskim programima Biološkog i Kemijskog odsjeka PMF-a. Aktivno sudjeluju i u izvođenju nastave na doktorskom studiju Biologije. Voditelji su i predavači na  općim i specijalističkim kolegijima koji se izvode na studijskim programima drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinski fakultet) i izvan njega (Zdravstveno veleučilište Zagreb). Osim nastavnika Biološkog odjeka, u nastavi sudjeluju znanstvenici iz Instituta Ruđer Bošković i Instituta za antropološka istraživanja.

Djelatnici Zavoda za molekularnu biologiju sudjeluju u različitim aktivnostima popularizacije znanosti. Svake godine pripremaju se predavanja i radionice za sve dobne skupine za manifestaciju Noć biologije. Također su aktivni u pripremama i mentoriranju učenika srednjih škola za međunarodnu biološku olimpijadu International Biology Olympiad (IBO) te za međunarodne olimpijade iz prirodoslovlja International Junior Science Olympiad (IJSO) i  European Union Science Olympiad (EUSO). Sudjeluju i u aktivnostima BioStudoLogije, programa koji povezuje studente i nastavnike PMF-a s nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i u znanstveno-popularnim radijskim i televizijskim emisijama poput Treći element, Prometej i Hrvatska za pet.

Zavod za molekularnu biologiju dao je dvije istaknute hrvatske znanstvenice iz područja biljne molekularne biologije: akademkinju Sibilu Jelaska, prof. emerita te prof. dr. sc. Marijanu Krsnik-Rasol, prof. emerita.

KONTAKT

PREDSTOJNICA ZAVODA
prof. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić

Administratorica
Marica Vuk

molbio@biol.pmf.hr

marica.vuk@biol.pmf.hr

Tel: +385(0)1 4606 260

Fax:+385(0)1 4606 286

Horvatovac 102A
10 000 Zagreb
Hrvatska