https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Upisi na Biološki odsjek

Upisi na Preddiplomske studijske programe i integrirani studijski program biologije i kemije provode se tijekom srpnja mjeseca u Uredu za studente Biološkog odsjeka prema objavljenom natječaju. Više informacija o postupku upisa može se pronaći na stranicama Preddiplomski i integrirani studij. 

Razredbeni postupak i upisi na diplomske studijske programe provode se krajem rujna i početkom listopada prema natječaju koji se objavljuje na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Studenti o postupku i terminima upisa više obavijesti mogu pronaći na stranicama Diplomski studij.


Upisi u zimski semestar akad. god. 2015./2016.
Upisi u ljetni semestar akad. god. 2015./2016.

Upisi u ljetni semestar 2015./2016.  akademske godine, putem studomata preko ISVU-a traju:
od ponedjeljka, 15. veljače do uključujući i nedjelju, 28. veljače 2016.  godine.

Detaljne upute o upisima studenti biologije mogu pronaći na intranetu!


Ostale obavijesti za upise u akad. godini 2014./2015.
Obavijest o participaciji studenata u troškovima studija u akad. god. 2013/2014.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj sjednici održanoj 11. rujna 2012. godine donio je Odluku o ujednačavanju sustava participacija u troškovima studija redovitih studenata viših godina na Sveučilištu u Zagrebu. Koristeći opciju iz navedene odluke, BO i PMF u cjelini zadržali su u tekućoj akad. god. 2012/13. dosadašnji sustav participacija. Međutim, u skladu s navedenom odlukom PMF, pa posebno i BO, morat će u idućoj, 2013/14. akad. god. primijeniti novi model. Skrećemo pažnju svim studentima preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija biologije na novi, na sveučilišnoj razini određen iznos školarine, kao i na kritičnu granicu od 30 ECTS bodova koja se navodi u spomenutom dokumentu.