Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upisi na studijske programe Biološkog odsjeka


Na ovim stranicama možete pročitati sve obavijesti vezane za upis studijskih programa na Biološkom odsjeku PMF-a.

Upisi na Preddiplomske studijske programe i integrirani studijski program biologije i kemije provode se tijekom srpnja mjeseca u Uredu za studente Biološkog odsjeka prema objavljenom natječaju.


Upis putem državne mature

 

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija u ak. god. 2016./2017.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta, sukladno odlukama Senata Sveučilišta od 10. studenoga 2015., 8. prosinca 2015. i  8. ožujka 2016. Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2016./2017.

NATJEČAJ

UPISNE KVOTE

Upisi uz državnu maturu na preddiplomske studijske programe Biološkog odsjeka (preddiplomski sveučilišni studij Biologije, preddiplomski sveučilišni studij Molekularne biologije i preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu) i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologije i Kemije za ak. god. 2016./2017. provodit će se na Biološkom odsjeku u ljetnom roku 19. i 20. srpnja 2016. od 10 do 14 sati u Uredu za studente, Rooseveltov trg 6, Zagreb. Preporučujemo dolazak na upis u 10 sati.  

Upis se ne može obaviti isti dan kada je namjera upisa potvrđena na web-stranici www.postani-student.hr, već najmanje jedan dan kasnije. Budući studenti se trebaju javiti u Ured za studente (prizemlje lijevo), s izvršenom uplatom za upis gdje će dobiti upute za ispunjavanje formulara.

Podatci za uplatu su slijedeći:

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102A, 10 000 Zagreb,

IBAN primatelja:  HR5823600001101522208, iznos: 350,00 kn (model: HR00 i poziv na broj primatelja: 604070-106, opis plaćanja: upis u prvu godinu studija (Biologija).

Studenti će u Uredu za studente predati dokaz o uplati i dolje navedene dokumente:
1. SVJEDODŽBA O MATURI (donijeti na dan upisa ili prilikom preuzimanja indeksa u rujnu!)
2. RODNI LIST
3. DOMOVNICA
4.  DVIJE FOTOGRAFIJE (jedna formata 4 x 6 cm i jedna formata 3 x 3,5 cm)
5. Potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
6. UPISNI BROJ (broj kojeg je kandidat dobio u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU) – na uvid.
7. Strani državljani i studenti iz EU prilažu:

SVJEDODŽBA O MATURI mora biti  IZVORNIK.

Rodni list i domovnica mogu biti ovjerene preslike ili elektronički zapis istih.
Informacije o terminima podizanja INDEKSA I UPISNIH MATERIJALA bit će objavljene na web-stranicama odsjeka tijekom rujna.

Pristupnici koji su već studirali plaćaju 1. godinu studija punu školarinu, koja iznosi 8.400,00 kn.

Školarinu je moguće platiti na tri rate (3 x 2.800,00 kn).

Uplatnicu s plaćenom 1. ratom školarine potrebno je donijeti na upis!

Podatci za uplatu:

Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)

Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a

Model: 00

IBAN: HR5823600001101522208

Poziv na broj odobrenja

OPIS

POZIV NA BROJ

Školarina - preddiplomski studij

 503621-106

Školarina - integrirani studij

 503627-106

Na upis je potrebno doći u propisanom roku. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube to pravo ako se ne upišu u propisanom roku.

U slučaju održavanja jesenskog roka termini upisa bit će na vrijeme oglašeni.


VAŽNA NAPOMENA

Budući studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Biologija i kemija – smjer nastavnički, na upis dolaze u Ured za studente Biološkog odsjeka, Rooseveltov trg 6.