Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upis na diplomske studije

 

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2017./2018.

Tekst NATJEČAJA (.pdf)

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 12. redovitoj sjednici u 348. ak.god. (2016./2017.) održanoj 13. lipnja 2017. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2017./2018.

Upisne kvote (.pdf)

Prijave za razredbeni postupak za upis studenta u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2017./2018. zaprimaju se 22., 25 i 26.  rujna 2017. godine, od 10 do 14 sati u Uredovnici zavoda za animalnu fiziologiju, Rooseveltov trg 6. (dvorišna zgrada).

Preuzmite OBRAZAC PRIJAVE 

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave (originali ili ovjerene fotokopije):

a) domovnicu (može i elektronički zapis),

b) rodni list (može i elektronički zapis),

c) diplomu ili potvrdu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili dodiplomskom studiju,

d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka: troškovi razredbenog postupka iznose 200,00 kn i uplaćuju se na:

IBAN PMF-a: HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj (Biološki odsjek): 604020-106

Opis plaćanja: „Za razredbeni postupak diplomskog studija

e) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnoga studija

f) dokumenti za priznavanje dodatnih bodova (posebni uspjesi pristupnika).

Pristupnici se prijavljuju na jedan studijski program, a ukoliko se prijavljuju za upis na Diplomski studij eksperimentalne biologije i Diplomski studij ekologije i zaštite prirode, prilikom prijave moraju navesti i željeni modul.

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Razredbeni postupak

Na Biološkom odsjeku razredbeni postupak i upisi provodit će se od 27. rujna do 30. rujna 2016. godine.

Rang-lista za upis u I. godinu diplomskog studija bit će objavljena 27. rujna 2017. godine.

Upisi će se provoditi 2 i 3 listopada 2017. godine u Uredu za studente.

U ponedjeljak, 2. listopada 2017. godine od 10 sati su upisi na:

  • Diplomski sveučilišni studij molekularne biologije i
  • Diplomski sveučilišni studij znanosti o okolišu

U utorak, 3. listopada 2017. godine od 10 sati su upisi na:

  • Diplomski sveučilišni studij eksperimentalne biologije i
  • Diplomski sveučilišni studij ekologije i zaštite prirode.

Za upis je potrebno donijeti:

  • izvorne dokumente, navedene pod točkama od a) do d)
  • dvije fotografije (jedna formata 4 x 6 cm i jedna formata 3 x 3,5 cm)
  • potvrdu o prebivalištu odnosno presliku osobne iskaznice za studente s prebivalištem izvan grada Zagreba i  Zagrebačke županije
  • uplatu u iznosu od 350,00 kn na:

IBAN PMF-a: HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 604070-106

Opis plaćanja: „Za upis na diplomski studij“