Kod kolegija              Naziv kolegija

40890                         Radiobiologija

60247                          Ornitologija

60241                           Mikrobiologija patogena

44262                          Metabolizam biljaka u stresnim uvjetima

40343                          Osnove analitičke kemije

83825                          Fiziološki mehanizmi u toksikologiji

83820                          Molekularna biljna patologija

44409                          Opća onkologija

 

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti