Obavijesti

Diplomski ispit za studenta Matka Tudora, Molekularna biologija, održat će se 29.09.2022. u 11:30 sati (Seminar ZMB-a, Horvatovac 102a).

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Ivanu Lokas, Ekologija i zaštite prirode/More, održat će se 30.09.2022. u 11:00 sati (dvorana BO 5), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Tomislava Jakopinca, Eksperimentalna biologija/Zoologija, održat će se 30.09.2022. u 13:00 sati (dvorana VIJ), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Anu Vukres, Eksperimentalna biologija/Botanika, održat će se 29.09.2022. u 13:00 sati (dvorana BO 1), rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Ivana Šapinu, Znanosti o okolišu, održat će se 29.09.2022. u 11:00 sati (dvorana BO  1), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Patrika Glavana, Znanosti o okolišu, održat će se 29.09.2022. u 10:00 sati (dvorana BO  5), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Renata Katića, Eksperimentalna biologija/Zoologija, održat će se 29.09.2022. u 10:00 sati (dvorana BO 3), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Anju Bošnjaković, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 28.09.2022. u 10:00 sati (dvorana BO 5), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Kristijana Vuraića, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 28.09.2022. u 15:00  sati (dvorana BO1), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Valentinu Ivanušić, Znanosti o okolišu, održat će se 27.09.2022. u 10:00 sati (dvorana BO 2), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Ibrahima Hafeza Elnoby Abdelradyja, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 29.09.2022. u 09:00 sati (dvorana VIJ), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Mateu Matković, Ekologija i zaštite prirode/Kopnene vode, održat će se 30.09.2022. u 12:00 sati (dvorana BO  1), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Maju Mihaljević, Eksperimentalna biologija/Zoologija, održat će se 27.09.2022. u 11:00 sati (dvorana BO 3), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Marinu Hukelj, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 26.09.2022. u 14:00 sati (dvorana VIJ), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Marka Žmarića, Ekologija i zaštite prirode/More, održat će se 21.09.2022. u 15:00 sati (dvorana VIJ), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Teu Tompoš , Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 27.09.2022. u 13:00 sati (dvorana BO 1), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Moniku Ranilović, Molekularna biologija, održat će se 27.09.2022. u 09:00 sati (dvorana VIJ), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Janu Jančin, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 27.09.2022. u 14:00 sati (dvorana VIJ), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan