Polaganje diplomskih ispita preko MSTeams platforme 2020./2021.

Timove za sve diplomske ispite koji se održavaju preko Teams platforme slaže Ivan Šetin iz informatičke podrške BO.
Lijepo molimo stoga sve predsjednike povjerenstava za obranu diplomskih radova da se na vrijeme jave kolegi Ivanu Šetinu s informacijom koga i kad treba staviti u njihov tim za obranu diplomskog rada. 


Obavijesti

Diplomski ispit za studenticu Mihaela Šurina, Molekularna biologija, održat će se 26.01.2022. u 09:30 sati (dvorana BO2).

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Marka Marića, Znanosti o okolišu, održat će se 25.01.2022. u 12:00 sati (dvorana BO2).

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Denisa Drmića, Molekularna biologija, održat će se 04.02.2022. u 09:00 sati (dvorana BO1,).

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Mislava Brajkovića, Molekularna biologija, održat će se 27.01.2022. u 13:00 sati (predavaona 222, Kemijski odsjek).

Autor: Vlatka Marjan