Polaganje diplomskih ispita preko MSTeams platforme 2020./2021.

Timove za sve diplomske ispite koji se održavaju preko Teams platforme slaže Ivan Šetin iz informatičke podrške BO.
Lijepo molimo stoga sve predsjednike povjerenstava za obranu diplomskih radova da se na vrijeme jave kolegi Ivanu Šetinu s informacijom koga i kad treba staviti u njihov tim za obranu diplomskog rada. 


Obavijesti

Diplomski ispit za studenta Edi Thüra , Eksperimentalna biologija/Zoologija, održat će se 22.09.2021. u 14:00 sati u dvorani BO5, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Saru Perčić, Biologija i kemija; smjer: nastavnički, održat će se 27.09.2021. u 10:00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Luciju Kauf, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 27.09.2021. u 10:00 sati, dvorana BO1, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Dipomski ispit za studenticu Nikolinu Dunđer, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 28.09.2021. u 15:00 sati,dvorana BO1, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Anu Zovko, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 17.09.2021. u 15:00 sati u dvorana BO1, Rooseveltov trg 6

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Mateu Eršetić, Molekularna biologija, održat će se 27.09.2021. u 12:00 sati, dvorana BO1, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Mariju Grlić, Znanosti o okolišu, održat će se 20.09.2021. u 10:00 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda, Horvatovac 95.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Katarina Mlinar, Znanosti o okolišu, održat će se 21.09.2021. u 11:00 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskom zavodu, Horvatovac 95.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Lovru Ogrestu, Znanosti o okolišu, održat će se 21.09.2021. u 10:00 sati, biblioteka Zavoda za animalnu fiziologiju, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Doru Šebešćen, Ekologija i zaštite prirode/More, održat će se 28.09.2021. u 09:00 sati, dvorana BO1, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Maru Vukelić, Znanosti o okolišu, održat će se 21.09.2021. u 14:30 sati u Vijećnici Rooeveltrov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Dominika Hereka, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 14.09.2021. u 12:00 sati, dvorana BO3, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Martinu Drmić, Biologija i kemija; smjer: nastavnički, održat će se  17.09.2021. u  11:00 sati, biblioteka ZAF-a, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Antonelu Mandić, Znanosti o okolišu, održat će se 21.09.2021. u 13:00 sati u dvorana BO2, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Josipa Zorka, Znanosti o okolišu, održat će se 14.09.2021. u 10:00 sati u biblioteci Zoologijskog zavoda, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Valjbone Rama, Ekologija i zaštite prirode/Kopno, održat će se 17.09.2021. u 10:00 sati u dvorani BO2, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Anu Petelinec, Biologija i kemija; smjer: nastavnički, održat će se 10.09.2021. u 11:00 sati (dvorana BO2), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Martu Penzar, Eksperimentalna biologija/Zoologija, održat će se 14.09.2021. u 10:00 sati (dvorana BO3), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Saru Pleše, Znanosti o okolišu, održat će se 13.09.2021. u 11:00 sati u Vijećnici, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Svena Rosandića, Eksperimentalna biologija/Zoologija, održat će se 13.09.2021. u 14:00 sati (dvorana vijećnica), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Martinu Kaniža, Eksperimentalna biologija/Zoologija, održat će se 10.09.2021. u 12:00 sati (dvorana BO 2), Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan