Dojmovi studenata

U okviru stipendije Fonda Igor Stagljar provela sam 7 mjeseci (15.3.2017. – 15.10.2017) u Torontu na Sveučilištu u Torontu kao International Visiting Graduate Student.  U laboratoriju prof. dr. sc. Štagljara provela sam većinu svoga vremena radeći na dva projekta. Prvi projekt je ”Drug screening using a  new live-cell drug discovery platform (MaMTH-DS)“, gdje sam svojim radom stekla koautorstvo na radu koji se momentalno nalazi u recenziji u jednom od vodecih svjetskih znanstvenih casopisa.  Drugi projekt se bavi mapiranjem i karakterizacijom interaktoma receptora tirozninskih kinaza, koji sam odlučila izabrati kao temu svog diplomskog rada. Radom u laboratoriju naučila sam metode molekularne biologije poput kulture animalnih stanica, transfekcije stanica, dizajn PCR eksperimenta, SDS-PAG elektroforeza, Western blot, MaMTH test, testovi stanične vijabilnosti, transformacija bakterija, izolacija DNA itd. Kao član laboratorija prof. dr. sc. Štagljara prisustvovala sam dvotjednim grupnim sastancima gdje sam prezentirala svoje rezultate iz eksperimenata te se konzultirala s kolegama.
Dobila sam priliku za sudjelovanje na dvodnevnom događaju Donnelley centar Retreat, gdje sam se upoznala s radom drugih kolega i laboratorija na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Torontu. Slobodno vrijeme sam provodila istražujući grad, posjećujući kulturne znamenitosti, muzeje, turističke atrakcije i upoznavajući različite ljude i kulture. Privatno sam stekla mnogo prijatelja uključujući kolege iz labosa, ali i mnoge druge studente koje sam upoznala kroz studentski smještaj. Osobno me Toronto oduševio s raznolikošću ljudi i kultura, ali i međusobnim prihvaćanjem i slaganjem istih. Iskoristila sam priliku za „godišnji odmor“ i otputovala u New York te vidjela Slapove Niagare. Odlazak u Toronto je značajno obilježio moje akademsko školovanje i pridonio mom osobnom rastu. 

Adriana Vučetić    

 

Tim znanstvenika i studenata koji čine laboratorij Prof. Štagljara je sjajna skupina ljudi, srdačnih, inteligentnih i uvijek spremnih pomoći. Svatko od njih na neki je način doprinjeo mojem napretku i radu, od davanja malih savjeta kako što bolje postaviti eksperiment ili iskoristiti materijal, do dugih rasprava o rezultatima, sljedećim koracima i zaključcima. Smatram da upravo zbog pozitivne atmosfere koja tamo vlada, svi rastu i kao znanstvanici i kao ljudi i uistinu je bilo divno iskustvo biti članom ovakvog progresivnog tima.
U laboratoriju Prof. Štagljara istražuju se interakcije membranskih proteina korištenjem tehnologije razvijene u samom laboratoriju, MaMTH (Mammalian Membrane Two Hybrid). Moj zadatak bio je pronaći inhibitora interakcije mutiranog receptora iz skupine tirozin kinaznih receptora sa slijedećim članom tog signalnog puta. Takav  bi inhibitor, u idealnom slučaju, mogao biti korišten kao ciljana terapija za cijeli niz karcinoma. 

Nika Vučković