Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upis na diplomske studije

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akad. god. 2019./2020.

Tekst NATJEČAJA (.pdf)

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 11. redovitoj sjednici u 350. ak. god. (2018./2019.), održanoj 11. lipnja 2019., donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2019./2020.

Upisne kvote (.pdf)

Prijave za razredbeni postupak za upis studenta u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. zaprimaju se 24. i 25. rujna 2019. godine, od 11 do 14 sati na Rooseveltovom trgu 6.

Preuzmite OBRAZAC PRIJAVE

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave (originali ili ovjerene fotokopije):
a) domovnicu (može i elektronički zapis),
b) rodni list (može i elektronički zapis),
c) diplomu ili potvrdu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili dodiplomskom studiju,
d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka:
troškovi razredbenog postupka iznose 200,00 kn i uplaćuju se na:
IBAN PMF-a: HR5823600001101522208
Model: 00
Poziv na broj (Biološki odsjek): 604070-106-OIB
Opis plaćanja: „Za razredbeni postupak diplomskog studija“

e) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnoga studija
f) dokumenti za priznavanje dodatnih bodova (posebni uspjesi pristupnika).
g) za kandidate koji preddiplomski/dodiplomski studij nisu završili na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu: ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih položenih kolegija
h) za kandidate koji su završili odgovarajući studij u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Pristupnici se prijavljuju na jedan studijski program, a ukoliko se prijavljuju za upis na Diplomski studij eksperimentalne biologije i Diplomski studij ekologije i zaštite prirode, prilikom prijave moraju navesti i željeni modul.
Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.


Razredbeni postupak

Rang-lista za upis u I. godinu diplomskog studija bit će objavljena 30. rujna 2019. godine.

Upisi će se provoditi 2. i 3. listopada 2019. godine u Uredu za studente.
U srijedu, 2. listopada 2019. godine od 10 sati su upisi na:
• Diplomski sveučilišni studij molekularne biologije i
• Diplomski sveučilišni studij znanosti o okolišu

U četvrtak, 3. listopada 2019. godine od 10 sati su upisi na:
• Diplomski sveučilišni studij eksperimentalne biologije i
• Diplomski sveučilišni studij ekologije i zaštite prirode.

Za upis je potrebno donijeti:
• dvije fotografije (formata 3 x 3,5 cm)
• potvrdu o prebivalištu odnosno presliku osobne iskaznice za studente s prebivalištem izvan grada Zagreba i  Zagrebačke županije
• uplatu u iznosu od 350,00 kn na:
IBAN PMF-a: HR5823600001101522208
Model: 00
Poziv na broj: 604070-106-OIB
Opis plaćanja: „Za upis na diplomski studij“

Kandidati su dužni doći na upis osobno. U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.