Konačna rang lista

Upisi na diplomske studije

 

  Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2022./2023. (pdf)

 

  Uvjeti upisa na diplomski studij za studente koji su završili preddiplomski studij na Biološkom odsjeku (pdf)

Upute kandidatima za upise na diplomske studije Biološkog odsjeka PMF-a:

  prijave za razredbeni postupak, kao i upisi, ove se godine provode on-line
  prijave za upise na Biološkom odsjeku zaprimat će se od 27.09. (00:01 h) do 28.09. (23:59 h)
  prije prijave potrebno je obaviti registraciju preko poveznice https://upisi.pmf.hr/diplomski u razdoblju od 15.09. (00:01 h) do 26.09. (23:59 h)
  kandidati koji su preddiplomski studij završili na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu ove akademske godine ne prilažu dokaz o državljanstvu, niti sadržaje položenih predmeta niti potvrdu o završenom preddiplomskom studiju
​​  ukoliko ne znate svoj matični broj na PMF-u, upišite neki nasumični broj
  dokumentacija uz registraciju mora biti priložena kao ZIP arhiva
  ukoliko je dokument prevelik, sadržaje položenih predmeta možete poslati na email referada@biol.pmf.hr ili kod prijave u napomenu upisati poveznicu na kojoj se traženi sadržaji nalaze
  potvrda o uspješnosti registracije kandidatima će biti poslana e-mailom u gore navedenom razdoblju nakon provjere vjerodostojnosti (ne automatskim odgovorom)
  prijava za razredbeni postupak provodi se preko poveznice https://upisi.pmf.hr/diplomski koristeći AAI-identitet za sve koji ga imaju ili e-mail adresu za one koji ga nemaju (potrebno je zatražiti kod)
  tražena dokumentacija definirana je uvjetima natječaja te ju je potrebno pripremiti u PDF-formatu
  naknada za troškove razredbenog postupka iznosi 200 kn ili 26,4 EUR (uključuje izbor dva studijska programa, dok se svaki sljedeći naplaćuje 100 kn ili 13,27 EUR), a trošak upisa iznosi 350 kn ili 46,45 EUR
  uplate je potrebno izvršiti na račun Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Horvatovac 102a; model 00; IBAN HR5823600001101522208
  kod uplate za razredbeni postupak poziv na broj primatelja: 604020-106-OIB studenta; opis plaćanja: ime i prezime studenta-prijava za razredbeni postupak
  kod uplate za upis poziv na broj primatelja: 604070-106-OIB studenta; opis plaćanja: ime i prezime studenta-upis na diplomski
  nakon zaprimljene prijave, kandidati će e-mailom biti obavještavani o daljnjim koracima
  preliminarna rang-lista bit će objavljena na mrežnim stranicama Biološkog odsjeka 04.10.2022.
  kandidati koji su konkurirali za upis na više studijskih programa bit će rangirani na svakom od njih, dok će im pravo upisa biti odobreno samo za prvi izbor za koji zadovoljavaju uvjete (npr. kandidatima koji su zadovoljili uvjete upisa na prvi izbor, na listi neće biti ponuđen upis drugog izbora)
  žalbe na objavljene rezultate podnose se Dekanu PMF-a u roku 24 h od objave preliminarnih rezultata
  namjeru upisa kandidati trebaju potvrditi putem aplikacije najkasnije 05.10. do 14 h (potrebno je priložiti podatke za izdavanje X-ice te popunjeni upisni list 
  upisi će biti omogućeni 06. i 07.10. preko studomata (detaljne upute nalaze se na poveznici)
  za sve probleme kandidati se mogu obratiti Povjerenstvu za upise na diplomske e-mailom na adresu prijave.diplomski@biol.pmf.hr ili Uredu za studente e-mailom na adresu referada@biol.pmf.hr

Želimo Vam puno uspjeha!
Povjerenstvo