Upis na diplomske studije

Upisi na diplomske studije Biološkog odsjeka održat će se 12. i 13. listopada 2020.

Svim budućim studentima na email adrese poslan je naputak s točnim terminom upisa i potrebnom dokumentacijom.

Rezultati razredbenog postupka za upise na diplomske studija Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2020./2021. (pdf)

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akad. god. 2020./2021.

Tekst NATJEČAJA (pdf)

UPISI NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ - RAZLIKOVNI KOLEGIJI (pdf)

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 10. redovitoj sjednici u 351. ak. god. (2019./2020.), održanoj 9. lipnja 2020., donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2020./2021.

Upisne kvote (pdf)