Natječaj za dodjelu Nagrade Srećko Jelenić (za nastavnike biologije u školama)

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Srećko Jelenić pokrećemo postupak izbora dodjele Nagrade Srećko Jelenić nastavnicima u osnovnim i srednjim školama u 2023. godini. Nagradu dodjeljuje Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu unaprjeđenja kvalitete nastave biologije u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Dobitnika Nagrade među nastavnicima u osnovnim i srednjim školama glasanjem bira Povjerenstvo za dodjelu Nagrade na osnovi pristigle dokumentacije. Nagrada se dodjeljuje samo jednom predavaču biologije iz osnovnih ili srednjih škola i može biti dodijeljena pojedinom nastavniku samo jednom.

Predlagatelji mogu biti:

  •  članovi Biološkog odsjeka (najmanje 4),
  • strukovne i studentske udruge čije se područje djelovanja odnosi na biologiju,
  • nastavnička vijeća osnovnih i srednjih škola uz potporu učenika (najmanje 30) koja se dokazuje potpisima učenika priloženima uz prijedlog te
  • sami učenici (najmanje 30) neovisno o nastavničkim vijećima.

Isti predlagatelj može podržati samo jednog predloženika u tekućoj godini.

  Obrazloženi prijedlog i sva potrebna dokumentacija dostavlja se putem mrežnog obrasca.

Rok za slanje prijedloga je 30 dana od dana objavljivanja natječaja za dodjelu Nagrade na internetskoj stranici Biološkog odsjeka PMF-a.

Dokumentacija za predloženike mora sadržavati:
  pisano obrazloženje kandidature,
  životopis predloženika i
  ostale priloge.

Obrazloženje mora biti jasno i sažeto, ne dulje od jedne (1) stranice formata A4 iz kojeg se vide razlozi kandidature predloženika.

Životopis, osim općih podataka, mora sadržavati i popis nagrada, priznanja i zahvalnica te popularnih, stručnih i/ili znanstvenih članaka te ostalih aktivnosti koje ukazuju na iznimnost i predanost u nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Prilog mora sadržavati preslike svih dokumenata navedenih u obrazloženju kandidature i životopisu.

Povjerenstvo prema potrebi može zatražiti dopunsku dokumentaciju stoga su predlagatelji obavezni naznačiti svoju email adresu za kontakt.


Povjerenstvo za dodjelu Nagrade Srećko Jelenić