Akademska zvanja

  • Sveučilišni prvostupnik biologije
  • Sveučilišni prvostupnik molekularne biologije
  • Sveučilišni prvostupnik znanosti o okolišu
  • Magistar/magistra eksperimentalne biologije
  • Magistar/magistra molekularne biologije
  • Magistar/magistra ekologije i zaštite prirode
  • Magistar/magistra struke znanosti o okolišu
  • Magistar/magistra edukacije biologije i kemije
  • Doktor znanosti

Voditelji studijskih programa

Preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija: Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće

Preddiplomski sveučilišni studij Biologija: Izv. prof. dr. sc. Jasna Lajtner

Preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu: Prof. dr. sc. Domagoj Đikić 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički: doc. dr. sc. Mirela Sertić Perić i izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Diplomski sveučilišni studij Molekularna biologija: Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće

Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštita prirode: Doc. dr. sc. Marija Ivković

Diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija: Prof. dr. sc. Vesna Benković

Diplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu: Prof. dr. sc. Domagoj Đikić 


Pravilnik preddiplomskog i diplomskog studija