Studentske prakse koje se nude na Biološkom odsjeku

 POPIS PRAKSI

ISVU ŠIFRA NAZIV PREDMETA STUDIJSKI PROGRAM NA KOJEM JE KOLEGIJ PONUĐEN ECTS BROJ SATI
83522 Laboratorijska stručna praksa Preddiplomski studij BIOLOGIJA i ZNANOSTI O OKOLIŠU 4 60
83776 Laboratorijska stručna praksa Preddiplomski studij MOLEKULARNA BIOLOGIJA 4 60
158325 Laboratorijska stručna praksa Diplomski sveučilišni studij EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA 6 120
         
213535 Stručna praksa Preddiplomski sveučilišni studij ZNANOSTI O OKOLIŠU 4 120
213533 Stručna praksa Diplomski sveučilišni studij EKOLOGIJA I ZAŠTITA PRIRODE 4 90
213534 Stručna praksa Diplomski sveučilišni studij ZNANOSTI O OKOLIŠU 6 120

 

Laboratorijska stručna praksa (LSP) (ISVU šifre: 83522, 83776, 158325)

  Premda se na BO nudi na samo nekim studijskim programima, studenti svih smjerova ju putem horizontalne mobilnosti mogu upisati
  Student ju može odraditi ili na BO ili u znanstveno-istraživačkim ustanovama (s popisa)
  Voditelj kolegija (=mentor) s BO mora biti najmanje u znanstveno-nastavnom zvanju docenta 
  Mentor koji nije s BO mora biti najmanje u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik
  Od 2021. godine je i LSP postala dio ProSPer projekta pa se dio administracije prebacuje na novi online sustav i Karijerni centar 
  Da bi mentori mogli preko online sustava evidentirati, pratiti i zatvoriti LSP, trebaju prvo kontaktirati Karijerni centar kako bi bili dodani u novi online sustav. Obavijest i detaljne upute obavezno treba pročitati na sljedećoj poveznici
  Na poveznici su detaljne upute kako preko sustava otvoriti i pratiti studentsku praksu (LSP). Upute su pisane (i) za poslodavce van BO (jer se odnose i na Stručnu praksu), a nastavnici s BO se trebaju koncentrirati na dio pisan za mentore. Nastavnike s BO će Karijerni centar dodati kao mentora tako da se korak 1) i 2) uputa ne odnose na zaposlenike BO.
  Završnu administraciju za LSP čiji su mentori van BO obavljaju voditelji studijskog programa gdje je upisana LSP i Karijerni centar

  Razno:
  Studenti smiju po jedan put na preddiplomskom i jedan put na diplomskom studiju upisati Stručnu i Laboratorijsku stručnu praksu
  Od akademske godine 2022./2023. bi se LSP (ako Sveučilište prihvati prijedlog izmjena) trebala i službeno održavati i u zimskom i u ljetnom semestru
  Ukoliko imate dodatnih (tehničkih) pitanja javite se ili Karijernom centru (info@karijere.pmf.hr, matea.butigan@karijere.pmf.hr ) ili voditeljici projekta Sofiji Blažević (sofia.ana.blazevic@biol.pmf.hr)

Stručna praksa (ISVU šifre: 213535, 213533, 213534)


  Premda se na BO nudi samo na nekim studijskim programima, studenti svih smjerova ju putem horizontalne mobilnosti mogu upisati
  Izvodi se isključivo van Biološkog odsjeka i to isključivo na mjestima koja nisu na popisu znanstveno-istraživačkih ustanova s popisa.    
  Cilj Stručne prakse je prvenstveno upoznavanje studenata s konkretnim poslodavcima i stručnim radom u raznim područjima biologije
  Poslodavci samostalno kreiraju profile i oglase za prakse u sustavu, a student to prate prema uputama na poveznici.
Ostalu administraciju obavlja Karijerni centar PMF-a i BO nositelji iz Reda predavanja (Blažević, Hudina, Marčić)