Zavod je 1963. godine osnovao prof. dr. Borislav Nakić zbog održavanja nastave iz animalne fiziologije i srodnih kolegija, te sa ciljem započinjanja znanstvenih istraživanja iz animalne fiziologije i imunologije. Znanstveni je rad na Zavodu u početku bio usmjeren na područje transplantacijske imunologije. Danas se znanstveno - nastavno i suradničko osoblje Zavoda bavi znanstvenim radom u području biologije imunohematopoietskog sustava, biološke terapije tumora i metastaza, ekotoksikologije, interakcije mikroorganizama i fiziologije organizma, molekularne ekologije životinja, ekofiziologije, imunogenetike, ponašanja životinja i neurobiološke podloge poremećaja ponašanja.

Djelatnici Zavoda održavaju aktivnu suradnju sa nizom suradnika u Republici Hrvatskoj (Hrvatski institut za istraživanje mozga, Institut Rudjer Bošković, Agronomski, Farmaceutsko – biokemijski, Medicinski, Prehrambeno – biotehnološki i Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski Veterinarski Institut, Zoo vrt u Zagrebu, Udruga Hyla, Udruga Biom, Zavod za ornitologiju HAZU, Dječja Bolnica Srebrnjak u Zagrebu, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) i u inozemstvu (Charles University u Pragu, Češka, University of Primorska u Kopru, Slovenija, Italian National Institute for Environmental Protection and Research, Italija, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, Ludwig-Maximilians-University of Munich, Njemačka, Prirodoslovni muzej u Parizu, Francuska; Indiana State University, SAD, Nacionalni centar za bioetičku dokumentaciju (UNESCO-CIBIR), Španjolska).

Djelatnici Zavoda sudjeluju u izvedbi obaveznih i izbornih kolegija na svim smjerovima preddiplomskih i diplomskih studija na Biološkom odsjeku PMF-a, kao i u izvođenju nastave na doktorskom studiju Biologije i Doktorskom studiju Neuroznanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doktorskom studiju Neuroznanosti pri Medicinskom Fakultetu te na Interdisciplinarnom doktorskom studiju Jezik i kognicija pri Sveučilišta u Zagrebu. Osim djelatnika Zavoda, izvedbi nastave sudjeluju i znanstvenici i stručnjaci iz Zoološkog vrta grada Zagreba, Hrvatskog veterinarskog instituta, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinike za dječje bolesti Zagreb, Kliničke bolnice „Sveti duh“ i Klinike za tumore Zagreb i Instituta Ruđer Bošković.

Djelatnici Zavoda predavači su na općim i specijalističkim kolegijima koji se izvode na drugim visokoškolskim institucijama (Zdravstveno veleučilište Zagreb, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Također sudjeluju u različitim aktivnostima popularizacije znanosti (manifestacija Noć biologije, Smotra Sveučilišta u Zagrebu, Europska noć istraživača, izložba Reptilomanija i znanstveno stručni skup Reptilia ). Uz to, sudjeluju u organizaciji Dana karjera Prirodoslovno matematičkog fakulteta (WISe - WorkIn Science i WORTH – Working as a Teacher), Susreta znanstvenika sa studentima (Meet the Biologists)), te su mentori u programu za nadarene učenike srednjih škola (XV. Gimnazija u Zagrebu).

Osim instrumenata potrebnih za nastavu i izvođenje znanstvenog rada, Zavod posjeduje i prostor u kojem se uzgajaju visokosrodni sojevi miševa i štakora.

Manji dio prostora preuređen je za uzgoj i održavanje gmazova i ostalih nižih kralješnjaka. Zavod raspolaže i s jedinicom za ispitivanje ponašanje životinja visoke propusnosti. Na Zavodu za animalnu fiziologiju provodi se redoviti Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama i životinjama za proizvodnju bioloških pripravaka razine tehničara i istraživača – LabAnim– preko kojeg je od 2012. do 2020. osposobljeno više od 400 osoba.

KONTAKT

PREDSTOJNICA ZAVODA
prof. dr. sc. Dubavka Hranilović

Administratorica
Sanja Škalec

sanja.skalec@biol.pmf.hr

Tel: +385(0)1 4877 747

Fax:+385(0)1 4826 260

KRAŠ
Ravnice 48
10 000 Zagreb
Hrvatska