Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijest

Molimo studente da prilikom odabira i upisa izbornih kolegija vode računa o preklapanju kolegija u satnicama te da ne upisuju izborne kolegije koji se održavaju u istim terminima.


Raspored predavanja za ljetni semestar 2019./2020.
Podjela studenata I. godine na turnuse za zimski semestar 2019./2020.
Rang-liste za upis na diplomske studije na Biološkom odsjeku PMF-a
Raspored ispitnih rokova po smjerovima za akademsku godinu 2019./2020.
Vodič za brucoše
Red predavanja
Kalendar nastave