PMF Naslovnica


AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

26.
rujna
-
10.
listopada
02.
listopada
-
08.
listopada
05.
listopada
11:15,
Kemijski odsjek, predavaonica 304
06.
listopada
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 225
06.
listopada
12:15-14:15,
Predavaonica 109, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
07.
listopada
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 304
10.
listopada
12:00-14:00,
Predavaonica A201, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
10.
listopada
12:00-14:00,
Lecture room A201, Department of Mathematics, Bijenička cesta 30
10.
listopada
15:00-17:00,
Predavaonica 104, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
10.
listopada
15:00-17:00,
Lecture room 104, Dpt. of Mathematics, Bijenička cesta 30

Događaji na odsjecima

26.
rujna
-
10.
listopada
02.
listopada
-
08.
listopada
05.
listopada
11:15,
Kemijski odsjek, predavaonica 304
06.
listopada
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 225
06.
listopada
12:15-14:15,
Predavaonica 109, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
07.
listopada
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 304
10.
listopada
12:00-14:00,
Predavaonica A201, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
10.
listopada
12:00-14:00,
Lecture room A201, Department of Mathematics, Bijenička cesta 30
10.
listopada
15:00-17:00,
Predavaonica 104, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
10.
listopada
15:00-17:00,
Lecture room 104, Dpt. of Mathematics, Bijenička cesta 30

Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "ZVOMAT"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu