Kontakt

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6130
Fax. +385 1 460 6131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


Zavod za fizikalnu kemiju

Predstojnica zavoda:

Prof. dr. sc. Tajana Begović

 

 Voditeljica administracije:  Danijela Hus Mustić


Obavijesti

Predavanja iz kolegija Kemija okoliša  za studente:

- preddiplomskog sveučilišnog studija Kemije,

- integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Biologije i Kemije,

- integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Fizike i Kemije

počinju u četvrtak 7. listopada 2021. godine u 9 sati.

 Na prvom predavanju studenti će biti upoznati sa načinom rada i ponuđenim temama za studentske seminare.

Autor: Tajana Begović

Repozitorij