Ured za studente

gđa. Petra Goričanec Nemet

gđa. Ivona Raguž

uredovno vrijeme: 12-14 sati

tel. 4606 035
referada@chem.pmf.hr

 

Informatička podrška:

sistem inženjer:

Mario Bišćan, dipl. ing.


Obavijesti

Upisi u zimski semestar akademske godine 2020./2021. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija pri Kemijskom odsjeku PMF-a provodit će se od 21. rujna do 9. listopada 2020. Upis se obavlja putem Studomata.

POTREBNO NAPRAVITI PRIJE UPISA:

 • Provjeriti jesu li upisane ocjene iz SVIH položenih predmeta (po potrebi kontaktirati predmetnog nastavnika). Upis se ne provodi dok ne budu upisane SVE ocjene.
 • Vratiti sve knjige u knjižnicu.
 • Podmiriti sve financijske obveze za prethodnu akademsku godinu prema zaduženju koje je za studenta navedeno u Studomatu.
 • Uplatiti iznos od 130,00 kn za troškove upisa:

PODACI ZA UPLATU:


Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208

Poziv na broj primatelja: 604070-105-OIB studenta 

Opis plaćanja: "Ime i prezime studenta -Troškovi upisa"

 

ZA STUDENTE KOJI ĆE PLAĆATI PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA STUDIRANJA U AK. GOD. 2020./2021.:

Da bi se omogućio automatski prijenos podataka o uplatama u ISVU sustav potrebno je pridržavati se navedenog redoslijeda:

 1. Obaviti upis godine na Studomatu.
 2. Uplatiti troškove participacije koristeći podatke koji se nalaze na Studomatu u prozoru Pregled školarina. U jednoj transakciji moguće je uplatiti samo participaciju u troškovima studija (troškove upisa ili molbu treba uplatiti zasebno). Da bi uplata bila provedena NUŽNO JE UPISATI TOČAN POZIV NA BROJ.

 

PODACI ZA UPLATU:


Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208

 

Poziv na broj primatelja: 503621-105-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: "Ime i prezime studenta - Participacija u troškovima studija - preddiplomski sveučilišni studij"

 

ili

 

Poziv na broj primatelja: 503624-105-OIB STUDENTA

Opis plaćanja:  "Ime i prezime studenta - Participacija u troškovima studija - diplomski sveučilišni studij"

 

ZA STUDENTE KOJIMA SUSTAV NE OMOGUĆAVA SAMOSTALNI UPIS:
Na e-mail adresu referada@chem.pmf.hr potrebno je poslati popis predmeta koje student želi upisati i potvrdu o uplati troškova upisa.  Predmeti se upisuju u dokument koji se nalazi na poveznici. 

 

DODATNE NAPOMENE:

 • Studenti diplomskih studija koji studiraju najdulje dvije akademske godine i koji su položili sve ispite i ispunili sve studijske obveze osim polaganja diplomskog ispita, trebaju zbog oslobađanja plaćanja participacije podnesti molbe putem Ureda za studente. Studenti trebaju imati već prijavljenu temu diplomskog rada te su dužni molbi priložiti pisanu potvrdu mentora da je  eksperimentalni i/ili teorijski dio diplomskog rada okončan. Studenti u ovom slučaju upisuju godinu putem studomata i odabiru plaćanje školarine u jednoj rati.
 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom.
 • Za upis predmeta s drugog studijskog programa Kemijskog odsjeka, kao i za upis predmeta treći put, student treba putem Ureda za studente podnijeti odgovarajuću pisanu molbu.
 • Za upis predmeta iz drugih studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Sastavnica Sveučilišta u Zagrebu potrebno je uz pisanu molbu ispuniti i Obrazac za horizontalnu mobilnost.
 • Svi studenti koji ne upišu semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra. Molba se plaća 400,00 kn.


 

Student po obavljenom upisu šalje potvrdu upisa s potvrdom o uplaćenim troškovima upisa i  elektroničkom poštom na referada@chem.pmf.hr. U predmet/subject maila potrebno je napisati: JMBAG - Ime i prezime.

 

Sve molbe i odgovarajuće potvrde o uplati (prema tablici NAKNADE ZA TROŠKOVE USLUGA IZ DJELATNOSTI FAKULTETA) također se šalju elektroničkom poštom na referada@chem.pmf.hrNa sljedećoj poveznici može se pronaći Primjer univerzalnog naloga plaćanje.

 

Obrazac za podnošenje molbe Kemijskom odsjeku može se pronaći na povezniciMolbe moraju biti vlastoručno potpisane.

Autor: Željka Soldin

Repozitorij