Ured za studente

Petra Goričanec Nemet

Ivona Raguž

uredovno vrijeme: 12-14 sati

tel. 4606 035
referada@chem.pmf.hr

 

Informatička podrška:

sistem inženjer:

Mario Bišćan, dipl. ing.


Obavijesti

VAŽNO: PRODULJENJE UPISA  U ZIMSKI SEMESTAR AKAD. GOD. 2021./2022.

Upisi u zimski semestar akademske godine 2021./2021. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija koji se izvode na Kemijskom odsjeku PMF-a produljeni su  do 8. listopada 2021. god.

 

Upis se obavlja putem Studomata.

POTREBNO NAPRAVITI PRIJE UPISA:

 • Provjeriti jesu li upisane ocjene iz SVIH položenih predmeta (po potrebi kontaktirati predmetnog nastavnika). Upis se ne provodi dok ne budu upisane SVE ocjene.
 • Vratiti sve knjige u knjižnicu.
 • Podmiriti sve financijske obveze za prethodnu akademsku godinu prema zaduženju koje je za studenta navedeno u Studomatu.

Nakon obavljeno upisa putem Studomata svi studenti trebaju uplatiti iznos od 130,00 kn za troškove upisa. Odgovarajući podatci za uplatu će studentima biti dostavljeni putem elektroničke pošte.

 

ZA STUDENTE KOJI ĆE PLAĆATI PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA STUDIRANJA U AK. GOD. 2021./2022.:

Da bi se omogućio automatski prijenos podataka o uplatama u ISVU sustav potrebno je pridržavati se navedenog redoslijeda:

 1. Obaviti upis godine na Studomatu.
 2. Uplatiti troškove participacije koristeći podatke koji se nalaze na Studomatu u prozoru Pregled školarina. U jednoj transakciji moguće je uplatiti samo participaciju u troškovima studija (troškove upisa ili molbu treba uplatiti zasebno). Da bi uplata bila provedena NUŽNO JE UPISATI TOČAN POZIV NA BROJ.

 

PODACI ZA UPLATU:


Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208

 

Poziv na broj primatelja: 503621-105-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: "Ime i prezime studenta - Participacija u troškovima studija - preddiplomski sveučilišni studij"

 

ili

 

Poziv na broj primatelja: 503624-105-OIB STUDENTA

Opis plaćanja:  "Ime i prezime studenta - Participacija u troškovima studija - diplomski sveučilišni studij"

 

ZA STUDENTE KOJIMA SUSTAV NE OMOGUĆAVA SAMOSTALNI UPIS:
Na e-mail adresu referada@chem.pmf.hr potrebno je poslati popis predmeta koje student želi upisati.  Predmeti se upisuju u dokument koji se nalazi na poveznici. 

 

DODATNE NAPOMENE:

 • Studenti diplomskih studija koji studiraju najdulje dvije akademske godine i koji su položili sve ispite i ispunili sve studijske obveze osim polaganja diplomskog ispita, trebaju zbog oslobađanja plaćanja participacije podnesti molbe putem Ureda za studente. Studenti trebaju imati već prijavljenu temu diplomskog rada te su dužni molbi priložiti pisanu potvrdu mentora da je  eksperimentalni i/ili teorijski dio diplomskog rada okončan. Studenti u ovom slučaju upisuju godinu putem studomata i odabiru plaćanje školarine u jednoj rati.
 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom.
 • Za upis predmeta s drugog studijskog programa Kemijskog odsjeka, kao i za upis predmeta treći put, student treba putem Ureda za studente podnijeti odgovarajuću pisanu molbu.
 • Za upis predmeta iz drugih studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Sastavnica Sveučilišta u Zagrebu potrebno je uz pisanu molbu ispuniti i Obrazac za horizontalnu mobilnost.
 • Svi studenti koji ne upišu semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra. Molba se plaća 400,00 kn.


 

Student po obavljenom upisu šalje potvrdu upisa s potvrdom o uplaćenim troškovima upisa i  elektroničkom poštom na referada@chem.pmf.hr. U predmet/subject maila potrebno je napisati: JMBAG - Ime i prezime.

 

Sve molbe i odgovarajuće potvrde o uplati (prema tablici NAKNADE ZA TROŠKOVE USLUGA IZ DJELATNOSTI FAKULTETA) također se šalju elektroničkom poštom na referada@chem.pmf.hrNa sljedećoj poveznici može se pronaći Primjer univerzalnog naloga plaćanje.

 

Obrazac za podnošenje molbe Kemijskom odsjeku može se pronaći na povezniciMolbe moraju biti vlastoručno potpisane.

Autor: Željka Soldin

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2020./2021. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija pri Kemijskom odsjeku PMF-a provodit će se od 15. veljače do 28. veljače 2021. Upisi se obavljaju preko studomata. Studenti koji imaju financijske obveze trebaju potvrdu o uplati dostaviti na e-mail adresu referada@chem.pmf.hr (kod uplate je nužno upisati odgovarajući poziv na broj te opis plaćanja).

Podaci za uplatu:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208

 

Poziv na broj odobrenja: 503621-105-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: Participacija u troškovima studija - preddiplomski sveučilišni studij

 

ili

 

Poziv na broj odobrenja: 503624-105-OIB STUDENTA

Opis plaćanja:  Participacija u troškovima studija - diplomski sveučilišni studij

 

ZA STUDENTE KOJIMA SUSTAV NE OMOGUĆAVA SAMOSTALNI UPIS:

Na e-mail adresu referada@chem.pmf.hr potrebno je poslati popis predmeta koje student želi upisati. Predmeti se upisuju u dokument koji se nalazi na poveznici.

 

Prije upisa u ljetni semestar potrebno je:

 • Vratiti sve knjige u knjižnicu.
 • Podmiriti sve financijske obveze prema zaduženju koje je za studenta navedeno u studomatu.

 

Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom.

Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera, kao i za upis nekog predmeta treći put student treba podnijeti odgovarajuću pisanu molbu. U molbi za upis predmeta treći put treba navesti naziv predmeta i ISVU šifru.

Za upis predmeta s drugih studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Sastavnica Sveučilišta u Zagrebu potrebno je uz pisanu molbu ispuniti i Obrazac za horizontalnu mobilnost. Svi studenti koji ne upišu ljetni semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra.

 Obrazac za podnošenje molbe Kemijskom odsjeku može se pronaći na povezniciMolbe moraju biti vlastoručno potpisane.

Sve molbe i odgovarajuće potvrde o uplati (prema tablici NAKNADE TROŠKOVA USLUGA IZ DJELATNOSTI FAKULTETA) šalju se na e-mail adresu referada@chem.pmf.hr. Na sljedećoj poveznici nalazi se Primjer univerzalnog naloga za plaćanje.

Autor: Petra Goričanec Nemet

Repozitorij