Obavijesti

Studenti koji su u akademskoj godini 2020./2021. temeljem Odluke Fakultetskog vijeća PMF-a, od 26. ožujka 2020. godine  oslobođeni plaćanja participacije u troškovima studija (pod uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra akademske godine 2020./2021.) mogu u slučaju da neće stići diplomirati u navedenom roku, podnijeti obrazloženu molbu za oslobađanje plaćanja participacije i u ljetnom semestru ak. godine 2020./2021.

Molba se ne plaća, a uz nju treba priložiti pisanu potvrdu mentora da je suglasan s podnošenjem molbe. Molba se podnosi iza 15.2.2021. elektroničkim putem na adresu referada@chem.pmf.hr.

Autor: Željka Soldin