Kontakt

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-pošta: zak@chem.pmf.hr


Zavod za analitičku kemiju

Predstojnica zavoda:   

prof. dr. sc. Sanda Rončević

 

Voditeljica administracije: Marina Bobanac Marjanović


Obavijesti

Predavanja iz kolegija Primijenjena analitička kemija (za studente Biologija i kemija; smjer: nastavnički (integrirani preddiplomski i diplomski) i Kemija; smjer: nastavnički (diplomski) započinju u petak 14. listopada 2022. u 13:15 sati,  u prostoriji 222/II, Horvatovac 102a.

                                                                       prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Autor: Iva Juranović Cindrić

Predavanja iz kolegija Ekstrakcijske tehnike započinju u srijedu 12. listopada 2022. u 9:15 sati,  u prostoriji 023, Horvatovac 102a.

                                                                       prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

Autor: Iva Juranović Cindrić

Predavanja iz kolegija Upravljanje kvalitetom u analitičkom laboratoriju započinju u četvrtak 13. listopada 2022. u 8:15 sati,  u prostoriji P1 , Horvatovac 102a.

                                                                       prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić

 

Autor: Iva Juranović Cindrić

Nastava iz predmeta Primijenjena vibracijska spektroskopija (44002) za studente Diplomskog studija kemije započinje

u ponedjeljak, 10. listopada 2022., u 11.15 sati u predavaonici 222

Autor: Snežana Miljanić

Nastava iz predmeta Analitička kemija 1 (72873) za studente Preddiplomskog studija kemije započinje

u četvrtak, 6. listopada 2022., u 9.15 sati u predavaonici A1

Autor: Snežana Miljanić

Nastav iz kolegija Kemijska analiza okoliša (166208) započinje u ponedjeljak 10. listopada 2022. u 16 h (predavaonica ZFK R-225, Horvatovac 102a).

Autor: Sanda Rončević

Nastava iz kolegija Osnove analitičke kemije (40343) započinje u ponedjeljak 10. listopada 2022. u 9:15 h (seminar ZOK 304, Horvatovac 102a).

Autor: Sanda Rončević

Repozitorij

Repozitorij je prazan