Kontakt

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-pošta: zak@chem.pmf.hr


Zavod za analitičku kemiju

Predstojnik zavoda:   

prof. dr. sc. Predrag Novak

 

Voditeljica administracije: Marina Bobanac Marjanović


Obavijesti

I. redovni ljetni ispitni rok

OGLAS

 

Pismeni ispiti iz svih kolegija Zavoda za analitičku kemiju održat će se u

PETAK, 21. lipnja 2024. u predavaonicama A1 i A2,

od 9:00 do 12:00 sati.

 

Završni kolokviji iz svih Praktikuma Zavoda za analitičku kemiju održat će se u

PETAK, 21. lipnja 2024. u predavaonicama A1 i A2,

od 13:00 do 15:00 sati.

 

PRIJAVE i ODJAVE:

Ispiti se prijavljuju isključivo putem studomata do

UTORKA 18. lipnja 2024., do 08:00 sati

i odjavljuju isključivo putem studomata do

ČETVRTKA, 20. lipnja 2024., do 08:00 sati

Autor: Katarina Pičuljan

Repozitorij

Repozitorij je prazan