Kontakt

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-pošta: zak@chem.pmf.hr


Zavod za analitičku kemiju

Predstojnica zavoda:   

prof. dr. sc. Snežana Miljanić

 

Voditeljica administracije: Marina Bobanac Marjanović


Obavijesti

Pismeni ispiti iz svih kolegija održat će se u predavaonici A1 u terminu od 09:00 do 12:00 sati.

Mole se studenti da prilikom dolaska na ispitni rok ne ulaze u zgradu fakulteta već pričekaju ispred glavnog ulaza. Potrebno je obratiti posebnu pažnju na držanje propisane udaljenosti. Mole se studenti da ponesu zaštitne maske te da ih koriste prilikom ulaska u zgradu i tokom cijelog trajanja ispita. Tokom ulaska u zgradu potrebno je dezinficirati ruke.

Autor: Katarina Pičuljan

Usmeni ispit iz kolegija Radioanalitičke metode (43973)

održat će se u petak 17. rujna u 11:00 h ( prostorija -006, Horvatovac 102a).

Autor: Sanda Rončević

Pismeni ispiti iz svih kolegija Zavoda za analitičku kemiju održat će se u

PETAK, 17. rujna 2021. u predavaonicama A1 i A2, u dva vremenska termina:

                        1) od 9:00 do 12:00 sati

                        2) od 13:00 do 16:00 sati

 

Završni kolokviji iz svih Praktikuma Zavoda za analitičku kemiju održat će se u

PETAK, 17. rujna 2021. u predavaonicama A1 i A2, u vremenskom terminu od 13:00 do 15:00 sati.

 

Točan raspored održavanja pismenih ispita i završnih kolokvija iz pojedinih kolegija po predavaonicama i vremenskim terminima bit će oglašen na web-stranicama Zavoda za analitičku kemiju dan prije održavanja ispitnog roka.

                                                                                     

Prijave i odjave:

Ispiti se prijavljuju isključivo putem studomata do utorka, 14. rujna 2021., do 08:00 sati

i odjavljuju isključivo putem studomata do četvrtka, 16. rujna 2021., do 08:00 sati.

Studenti koji izlaze na ispit 4. ili 8. put (ispit pred povjerenstvom) trebaju prijaviti ispit u Uredu za studente do petka, 10. rujna 2021.

 

Mole se studenti da prilikom dolaska ne ulaze u zgradu fakulteta već pričekaju ispred glavnog ulaza. Potrebno je obratiti posebnu pažnju na držanje propisane udaljenosti. Mole se studenti da ponesu zaštitne maske te da ih koriste prilikom ulaska u zgradu i tokom cijelog trajanja ispita. Tokom ulaska u zgradu potrebno je dezinficirati ruke.

Autor: Katarina Pičuljan

Repozitorij

Repozitorij je prazan