Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102a
10000 Zagreb
 
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
 
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
 
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Repozitorij

Kemijski seminar I

Repozitorij

Obavijesti

Nema vijesti!

Kemijski seminari I i II

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o održavanju Kemijskih seminara I i II.

Zauzetost predavaonica molimo provjeriti ovdje.

Za rezerviranje molimo obratiti se u Središnju kemijsku knjižnicu: skk@chem.pmf.hr, tel.: (01) 460-6471 (za Seminar II)

Sve informacije vezane za Kemijski seminar I možete pronaći na stranici kolegija.

Nazočnost studenta svih smjerova na Kemijskim seminarima I i II je obavezna. Opravdani nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.

Repozitorij Seminara I 2016./17.


Obavijesti

 

Ovim najavljujemo da će pristupnik Niko Bačić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Primjena multielementne analize u istraživanjima transporta i raspodjele elemenata u slatkovodnim sustavima: područje Visovačkog jezera u ekosustavu rijeke Krke

 

Seminar će se održati u četvrtak, 28. siječnja 2021. godine, u 10.00  sati preko platforme Zoom, pred povjerenstvom:                       

                                       

                  1. izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

                  2. dr. sc. Dario Omanović, zn. savj. IRB, Zagreb

                  3. dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić, zn. savj., IRB, Zagreb

                   Zamjena: prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                           

Seminaru se možete pridružiti putem poveznice:

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/89096769161?pwd=S1JLT1Z0Sm02OG0vOXVud1d3UmVIUT09

Meeting ID: 890 9676 9161

Passcode: 941Vk1

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Luka Fotović održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Halogenpiridinijevi  kvaterni kationi kao donori halogenske veze

Seminar će se održati u petak, 16. listopada 2020. godine, u 10.00  sati u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

.

                               1. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF,  Zagreb

                               2. dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                               3. izv. prof. dr. sc. Josip Požar, PMF, Zagreb

                               Zamjena: prof. dr. sc. Mario Cetina, TTF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

 

Ovim najavljujemo da će pristupnik Igor Živković, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Sintetsko i korektivno mjesto izoleucil-tRNA-sintetaze ostvaruju aminokiselinsku specifičnost koristeći iste mehanizme molekulskog prepoznavanja na oprečan način

 

Seminar će se održati u četvrtak 9. srpnja 2020. godine, u ­­­­­­­­­­­­14.30  sati, u predavaonici  A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

             

              

                                            1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

                                            2. izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević, FBF, Zagreb

                                            3. dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj., IMI, Zagreb

                                            Zamjena: doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

 

 

              

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Petra Kostanjevečki, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Multirezidualna analiza i biogeokemijsko ponašanje opioidnih analgetika u vodenom okolišu

 

Seminar će se održati u srijedu 8. srpnja 2020. godine, u ­­­­­­­­­­­­10.00  sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Irena Brčić Karačonji, v. z n. sur., IMI, Zagreb 

                         3. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u miru i nasl. red.

                              prof. PMF, Zagreb

                         Zamjena: prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Ivan Marić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Utjecaj polimera na radiolitičku sintezu magnetskih nanočestica željezovih oksida

 

Seminar će se održati u petak, 3. srpnja 2020. godine, u 11.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

.                               1. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                               3. dr. sc. Anđela Pustak, zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Branka Mihaljević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Jelena Bijelić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:
 
 

Istraživanje električnih i magnetskih svojstava dvostrukih i trostrukih volframatnih i teluratnih perovskita 
 

Seminar će se održati u utorak, 16. lipnja 2020. godine, u 10.00  sati kao webinar u Microsoft  Office Teams, pred povjerenstvom
.

                 1. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

2. akademik Stanko Popović, HAZU
                    3. dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb
                               Zamjena: prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb
 

Webinaru se možete pridružiti preko poveznice:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM5ZTQzNjQtNTMxZC00OTJjLTk2YjctNDU2YzVlZGVkNDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264a0544e-0190-4e26-932f-4cbf44ecbee1%22%2c%22Oid%22%3a%2258382d05-9f70-4409-802a-4722f6c4d95c%22%7d

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Vladimir Zanki, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

 

Različite uloge dvije izoleucil-tRNA-sintetaze iz bakterije Bacillus megaterium u staničnom odgovoru na stres

 

Seminar će se održati u ponedjeljak 15. lipnja 2020. godine, u ­­­­­­­­­­­­14.00  sati, u predavaonici  A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

     2. izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo, v. zn. sur., IRB, Zagreb

          Zamjena: dr. sc. Zrinka Kovarik,  zn. savj., IMI, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Obaviještavaju se studenti da je pored mogućnosti "on-line", ponovo moguće održavanje kemijskog seminara 2 i u živo i to u predavaonama A1 i A2 uz pridržavanje važećih epidemioloških mjera.

 

Studenti dogovaraju termine održavanja s voditeljima smjera i rezerviraju predavaone u dogovoru s dr.sc. Danijelom Namjesnikom i gospođom Marinom Bobanac.

Predrag Novak

voditelj doktorskog studija

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Marija Denžić Lugomer, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

 

Određivanje glifosata i njegovih metabolita u hrani životinjskog podrijetla tekućinskom kromatografijom i tandemnom spektrometrijom masa 

 

Seminar će se održati u srijedu 10. lipnja 2020. godine, u ­­­­­­­­­­­­11.00  sati, u predavaonici  A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

               1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

               2. dr. sc. Nina Bilandžić, zn. savj., Hrvatski veterinarski institut, Zagreb 

               3. izv. prof. dr. sc. Ivana Kmetič, PBF, Zagreb

               Zamjena: prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Mateja Pisačić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:
 
 

Kristali koordinacijskih polimera kadmija(II) s mehanički potaknutim fleksibilnim odzivom 
 

Seminar će se održati u srijedu, 3. lipnja 2020. godine, u 11.00  sati u predavaonici A2 te kao webinar u Microsoft  Office Teams, pred povjerenstvom
.

            1. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb
2. doc. dr. sc. Ivana Biljan, PMF, Zagreb
       3. dr. sc. Ana Šantić, v. zn. sur., IRB, Zagreb
                               Zamjena: dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb
 

Webinaru se možete pridružiti preko poveznice:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM5OGNhMGMtMzg1NC00NTA1LTk2YzAtZjJiYTE0ZWVhNDQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22876309ef-7667-4cc4-8efb-3e0f87106946%22%2c%22Oid%22%3a%22fd6f3ed2-b233-42ad-b60a-89a480c624fa%22%7d

Autor: Jasna Dubrović

Na temelju prijedloga Vijeća doktorskog studija kemije koji je prihvaćen na sjednici Vijeća Kemijskog odsjeka odžanoj 6. 5 2020., obaviještavaju se studenti doktorskog studija da će se Kemijski seminar 1 u ovoj akademskoj godini održati putem pisanja eseja i ppt prezentacije. Temu seminara studenti trebaju dogovoriti s mentorom i voditeljem smjera, a esej i prezentaciju poslati viditeljima smjera na ocjenjivanje. Finalni materijali seminara bit će dostupni studentima na web stranici studija. Rok za predaju eseja i prezentacije je 1.7.2020.

Autor: Jasna Dubrović

Od ponedjeljka 16.03.2020. godine prekidaju se svi oblici neposredne kontaktne nastave na poslijediplomskom studiju Kemije. Termini održavanja Kemijskih seminara 1 i 2 bit će pravovremeno oglašeni.

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ina Erceg, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

 

Biomimetska sinteza biomaterijala temeljenih na nanokompozitima kalcijevih fosfata i TiO2 nanomaterijala

 

 

Seminar će se održati u četvrtak, 6. veljače 2020. godine, u 14.30  sati, u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

2. dr. sc. Darija Domazet Jurašin, zn. sur., IRB, Zagreb

3. izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

Zamjena: dr. sc. Nadica Strmečki, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

 

Ovim najavljujemo da će pristupnica Mia Antolčić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Određivanje onečišćenja i razgradnih produkata ceritiniba

 

Seminar će se održati u ­­­­­petak, ­­24. siječnja 2020. godine, u 9.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                                2. izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, FKIT, Zagreb

                                3. prof. dr. sc. Iva Juranović Cinrić, PMF, Zagreb

                                Zamjena: prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki, FKIT, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović