Raspored nastave

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
39054

Raspored nastave

 

Raspored ljetnog semestra za akademsku godinu 2016/17.

 
Zadnja izmjena: 27. 02. 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konačni raspored zimskog semestra za akademsku godinu 2016/17.

 
 
Zadnja izmjena: 21. 12. 2016
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raspored ljetnog semestra za akademsku godinu 2015/16.

 
Zadnja izmjena: 29. 02. 2016
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radna verzija rasporeda zimskog semestra za akademsku godinu 2015/16.

 
 
Zadnja izmjena: 16. 11. 2015
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radna verzija rasporeda ljetnog semestra za akademsku godinu 2014/15.

 
 
Zadnja izmjena: 17. 03. 2015
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Konačna verzija rasporeda zimskog semestra za akademsku godinu 2014/15.

 
 
Zadnja izmjena: 28 09. 2014
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Konačna verzija ljetnog semestra za akademsku godinu 2013/14.
 
 
 
 
Zadnja izmjena: 5. 3. 2014, 10:24 h
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Konačna verzija rasporeda zimskog semestra za akademsku godinu 2013/14.

 
 
 
Zadnja izmjena: 24 01. 2014, 15:30 h
 
 
 

Repozitorij