Grupa za edukacijsku fiziku

Grupa za edukacijsku fiziku aktivno se bavi istraživanjima u području edukacijske fizike, razvojem novih edukacijskih testova i nastavnih materijala te kontinuiranom edukacijom nastavnika fizike u Hrvatskoj kroz metodičke kolegije iz fizike za studente, kao i održavanje brojnih radionica i predavanja za nastavnike fizike. Grupa surađuje s mnogim vanjskim suradnicima, među kojima se posebno ističu dvije bivše članice grupe, doc. dr. sc. Ana Sušac, sada na Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Lana Ivanjek, sada na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Beču u Austriji.

Grupa je provela niz studija u području edukacijske fizike u kojima je istraživano konceptualno razumijevanja mehanike, elektromagnetizma i moderne fizike kod učenika i studenata. Proveden je i niz istraživanja o učeničkom i studentskom razumijevanju grafova i transferu znanja između fizike i matematike, a istraživane su i druge poveznice matematike i fizike (često u suradnji s istraživačima iz područja matematičke edukacije), poput korištenja vektora, jednostavnih algebarskih jednadžbi i proporcionalnog zaključivanja.

Od metoda koje se koriste u istraživanjima važno je spomenuti korištenje eye - tracking metode (analiziranje pokreta očiju ispitanika pri provođenju raznih zadataka) te uporabu Raschove analize za konstrukciju i evaluaciju testova kao dijagnostičkih instrumenata u području edukacijske fizike. Grupa je sudjelovala u konstrukciji nekoliko edukacijskih dijagnostičkih testova (test o grafovima u različitim kontekstima je objavljen, dok su neki drugi još u postupku razvoja ili objavljivanja), a pored toga je evaluirala funkcioniranje nekih često korištenih testova u edukacijskim istraživanjima, poput Force Concept Inventory (FCI), Conceptual Survey in Electricity and Magnetism (CSEM) i Test of understanding vectors (TUV).

Trenutno se grupa bavi istraživanjem učeničkog razumijevanja valne optike kroz projekt Hrvatske zaklade za znanost IP-01-2018-9085 i pripremom nastavne intervencije, koja će pomoći istraživačima u evaluaciji utjecaja uvođenja istraživačkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj učeničkog znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja u okviru nastavne cjeline Valna optika.

Projekti

  • 2018-2022: Utjecaj uključivanja učeničkih istraživačkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja, INVESTIGATE, IP-2018-01-9085, Hrvatska zaklada za znanost (voditeljica: Maja Planinić)
  • 2013-2014: Istraživanje studentskog razumijevanja grafova u fizici i matematici, 202667, Sveučilište u Zagrebu (voditeljica: Maja Planinić)
  • 2007-2014: Edukacijska istraživanja u fizici i matematici, 119-0091361-1027, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (voditeljica: Maja Planinić)

 

ČLANOVI GRUPE

izv. prof. dr. sc. Maja Planinić

doc. dr. sc. Katarina Jeličić

dr. sc. Karolina Matejak Cvenić, viši predavač

Petra Plavšić, mag. educ. phys. et inf.