Znanstveni projekti

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Broj posjeta:
979

Projekti Zavoda za teorijsku fiziku

 

Aktivni projekti

 

Voditelj projekta/

koordinator

Naziv projekta Izvor financiranja
dr. Hrvoje Buljan

Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri

EU
dr. Hrvoje Buljan

Sintetička magnetska polja uz međudjelovanja i anyoni

HRZZ
dr. Nils Paar

Struktura i dinamika egzotičnih femto-sustava

HRZZ