Projekt HRZZ: 7460 (IP- 2016-06)

PRECIOUS: Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica

Trajanje projekta: 31.3.2017. - 30.3.2021.

Voditelj projekta: Amon Ilakovac

Sažetak

Eksperimenti s neutrinskim oscilacijama nedvosmisleno su pokazali nepotpunost standardnog modela, međutim oni sami za sebe ne mogu odrediti skalu nove fizike. Za to su potrebni drugi eksperimenti vezani za nezavisne observable koje su ili visoko-energetske ili pak zabranjene odnosno jako potisnute unutar Standardnog modela.

Cilj PRECIOUS projekta je bolje razumijevanje zabranjenih i jako potisnutih procesa u Standardnom modelu. Da bismo ostvarili te ciljeve napravit ćemo detaljnu analizu renormalizacijskih grupnih jednadžbi (RGE) i amplituda spomenutih procesa u višem redu računa smetnje u raznim modelima, uključivši sve simetrije razmatranih modela.

U planu je i automatizacija nalaženja RGE i amplituda. S tim alatom proučavali bismo precizne observable kao što su leptonski dipolni momenti, te zabranjene varijable kao što su neutrinske oscilacije i procesi koji ne čuvaju leptonski broj. Kao rezultat očekujemo dublje razumjevanje spomenutih observabli, te postavljanje novih granica na parametarski prostor dopuštenih parametara nove fizike.

Članovi projektnog tima

• Hermés René Bélusca Maïto

• Amon Ilakovac (PI)

• Dominik Stöckinger

Doktorand

• Marija Mađor-Božinović

 

Popis radova (CROSBI - Hrvatska znanstvena bibliografija)

Aktivnosti

Članovi grupe sastaju se tjedno četvrtkom u 14 sati i izlažu što su napravili tijekom tjedna.

Zahvala

Ovaj rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom br. 7460 (IP- 2016-06)

Razne informacije

PMF-ov broj kartice 252751

CROSBI šifra projekta HRZZ-IP-2016-06-7460