Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica

17. Tjedan mozga na PMF-u

Broj posjeta:
222

Projekt HRZZ:

PRECIOUS: Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica

Trajanje projekta: 31.3.2017. - 30.3.2021.

Voditelj projekta: Amon Ilakovac