eduroam

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
1683

Connecting to eduroam wireless network

Installer


Set automatskih skripti i konfiguracija za postavljanje potrebnih parametara pri spajanju na eduroam bežičnu mrežu. Postavke su prilagođene za korisnike institucije PMF (pmf.hr).


Repozitorij