Connecting to eduroam wireless network

Installer


Set automatskih skripti i konfiguracija za postavljanje potrebnih parametara pri spajanju na eduroam bežičnu mrežu. Postavke su prilagođene za korisnike institucije PMF (pmf.hr).


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu