Raspored sjednica Vijeća FO

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Broj posjeta:
2014

RASPORED SJEDNICA VIJEĆA FIZIČKOG ODSJEKA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Raspored sjednica Vijeća Fizičkog odsjeka u akad. godini 2017./2018.

7. studenog 2017.

5. prosinca 2017.

9. siječnja 2018.

6. veljače 2018.

6. ožujka 2018.

10. travnja 2018.

8. svibnja 2018.

12. lipnja 2018.

3. srpnja 2018.

11. rujna 2018.

 

Napomena: materijali se primaju do srijede u 12 sati u tjednu prije termina sjednice.

Sjednice Senata, Vijeća prirodoslovnog područja, Fakultetskog vijeća i Fakultetskog kolegija u 2017./2018.