RASPORED SJEDNICA VIJEĆA FIZIČKOG ODSJEKA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Raspored sjednica kolegija Fizičkog odsjeka u širem sastavu i Vijeća Fizičkog odsjeka u akad. godini 2022./2023.

Sjednica Vijeća Fizičkog odsjeka održat će se 11. 10. 2022. godine. Raspored za ak. godinu 2022. / 2023. objavit će se naknadno.

Materijali za sjednicu Vijeća primaju se do 3.10. 2022

 

NAPOMENA: MATERIJALI ZA SJEDNICU VIJEĆA FO PRIMAJU SE DO ponedjeljka prije sjednice Kolegija u širem sastavu

 

Sjednice Senata, Vijeća prirodoslovnog područja, Fakultetskog vijeća i Fakultetskog kolegija u 2022./2023