Djelatnici

Broj posjeta:
11128

Zavod za eksperimentalnu fiziku

REDOVITI PROFESORI

Prof. dr. sc. Damir Bosnar

ZNANSTVENI INTERESI

Eksperimentalna nuklearna fizika:elektronska raspršenja na jezgrama i nukleonima, egzotični atomi, neutronski uhvati u jezgrama.
Primjena nuklearnih metoda: materijali, medicina, okoliš.

PUBLIKACIJE

NASTAVA

KONTAKT

OSOBNA STRANICA

LABORATORIJ

Prof. dr. sc. Matko Milin

ZNANSTVENI INTERESI
1. Eksperimentalna nuklearna fizika: struktura i reakcije lakih atomskih jezgara
2. Eksperimentalna nuklearna astrofizika

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA

Prof. dr. sc. Krešimir Pavlovski

ZNANSTVENI INTERESI

Struktura i evolucija zvijezda

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA

Prof. dr. sc. Mirko Planinić

ZNANSTVENI INTERESI

Istraživanje hadronskih sustava upotrebom relativističkih projektila

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Prof. dr. sc. Miroslav Požek

ZNANSTVENI INTERESI

1. Jako korelirani elektronski sustavi
2. Proučavanje kondenziranih tvari metodama nuklearne magnetske rezonancije
3. Proučavanje visokotemperaturnih supravodiča metodom mikrovalnog odziva

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Prof. dr. sc. Damir Veža

ZNANSTVENI INTERESI
1. Proučavanje atomskih i molekulskih procesa u visokotlačnim izbojima
2. Proučavanje svojstava niskotemperaturne plazme
3. Proučavanje međudjelovanja atoma i svjetla lasera s alkalijskim parama ili ioniziranim plinom

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
LABORATORIJ

Prof. dr. sc. Krešo Zadro

ZNANSTVENI INTERESI
Nanomagneti

 

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
LABORATORIJ

IZVANREDNI PROFESORI

Prof. dr. sc. Darko Androić

ZNANSTVENI INTERESI
1. Spektroskopija hiperjezgara tvorenih elektroprodukcijom stranosti
2. Elektroslaba interakcija i precizna mjerena strukture nukleona snopovima polariziranih elektrona.

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Prof. dr. sc. Mario Basletić

ZNANSTVENI INTERESI
Magnetotransportna svojstva vodiča smanjene dimenzionalnosti

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović

ZNANSTVENI INTERESI
Molekule, nanostrukture i kristali na Zemlji i u svemiru

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA

Prof. dr. sc. Ivan Kokanović

ZNANSTVENI INTERESI
1. Amorfni i nanokristalinični materijali
2. Visoko temperaturni supravodiči
3. Polimeri
4. Topološki izolatori

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Prof. dr. sc. Damir Pajić

ZNANSTVENI INTERESI
1. Magnetska svojstva feritnih i metalo-boridnih nanočestica
2. Magneto-električna svojstva multiferoičnih PZT-PFW keramika i fluorida prijelaznih metala

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Prof. dr. sc. Vernesa Smolčić

ZNANSTVENI INTERESI
Opažačka astrofizika primijenjena na formiranje i evoluciju galaksija

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
GRUPA

DOCENTI

Doc. dr. sc. Mihael S. Grbić

ZNANSTVENI INTERESI
1. Kvantni magnetizam
2. Teški fermioni
3. Kupratni supravodiči

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Doc. dr. sc. Mihael Makek

ZNANSTVENI INTERESI
1. Ispitivanje svojstava kvark-gluon plazme na relativističkim sudarivačima
2. Istraživanja jezgri i nukleona pomoću elektronskih raspršenja
3. Razvoj detektora i algoritama za eksperimente u nuklearnoj fizici i fizici elementarnih čestica.

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
LABORATORIJ

Doc. dr. sc. Mario Novak

ZNANSTVENI INTERESI
1. Sinteza i karakterizacija novih materijala.
2. Topološki izolatori i Dirac sistemi.
3. Vodljivi polimeri
4. Metalna stakla

PUBLIKACIJE
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Doc. dr. sc. Dalibor Paar

ZNANSTVENI INTERESI
1. Proučavanje materijala metodama nuklearne magnetske rezonancije
2. Fizikalna istraživanja aktivnih i paleookolišnih procesa u jamama Dinarskog krša

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Doc. dr. sc. Nikola Poljak

ZNANSTVENI INTERESI
1. Razvoj čestičnih detektora
2. Potpisi kvarkovsko-gluonske plazme
3. Proučavanje spinske strukture nukleona

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Doc. dr. sc. Emil Tafra

ZNANSTVENI INTERESI
Magnetotransportna svojstva vodiča smanjene dimenzionalnosti

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Doc. dr. sc. Željko Skoko

ZNANSTVENI INTERESI
1. Strukturna analiza – XRD i elektronska mikroskopija
2. Metalni oksidi, slitine, supravodiči, biominerali, termosalientni materijali

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Doc. dr. sc. Selma Supek

ZNANSTVENI INTERESI
Neurodinamička (MEG/EEG) istraživanja osjetnih i kognitivnih procesa i višeosjetnog integriranja

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
GRUPA

Doc. dr. sc. Petar Žugec

ZNANSTVENI INTERESI
1. Mjerenja udarnih presjeka neutronski izazvanih reakcija (ponajviše za uhvat neutrona)
2. Simulacije eksperimenata nuklearne fizike
3. Scintilacijske niti i silicijevi fotomultiplikatori

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

VIŠI PREDAVAČI

Dr. sc. Maja Planinić

ZNANSTVENI INTERESI
1. Edukacijska istraživanja u fizici
2. Konstrukcija i evaluacija edukacijskih testova iz fizike pomoću Raschovog modeliranja
3. Razvoj kurikuluma i nastavnih materijala iz fizike

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
GRUPA

STRUČNI SURADNICI U NASTAVI

Planinka Pećina

ZNANSTVENI INTERESI
1. Edukacijska fizika
2. Pokusi u nastavi fizike

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
GRUPA

STRUČNI SURADNICI NA PROJEKTIMA HRZZ

Lana Ceraj

ZNANSTVENI INTERESI
 

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
GRUPA

Paula Šenjug

ZNANSTVENI INTERESI
 

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
GRUPA

Krešimir Tisanić

ZNANSTVENI INTERESI
 

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
GRUPA

ASISTENTI

Marko Bosiočić

ZNANSTVENI INTERESI
1. Niskodimenzionalni kvantni magnetizam
2. Heksanuklerani magnetski klasteri

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Tonči Cvitanić

ZNANSTVENI INTERESI
1. Kvantni magnetizam
2. Visokotemperaturna supravodljivost

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
LABORATORIJ

Filip Erhardt

ZNANSTVENI INTERESI
Razvoj čestičnih detektora i istraživanje kvarkovsko-gluonske plazme

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
LABORATORIJ

Dr. sc. Ivica Frišćić

ZNANSTVENI INTERESI
1. Istraživanje atomskih jezgara pomoću elektronskih snopova
2. Eksperimentalne tehnike u nuklearnoj fizici, detektori i elektronika
3. Primjena nuklearnih metoda

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA
LABORATORIJ

Dr. sc. Lana Ivanjek

ZNANSTVENI INTERESI
1. Edukacijska istraživanja u fizici
2. Konstrukcija i evaluacija edukacijskih testova iz fizike
3. Razvoj kurikuluma i nastavnih materijala iz fizike

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
GRUPA

Dr. sc. Sanja Josef Golubić

ZNANSTVENI INTERESI
1. Funkcionalno oslikavanje mozga
2. Strukturno i funkcionalno oslikavanje bioloških materijala
3. Klinička primjena biofizičkih i neurofizičkih istraživanja

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
OSOBNA STRANICA

Marko Kuvedžić

ZNANSTVENI INTERESI
 

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
GRUPA

Teodoro Klaser

ZNANSTVENI INTERESI
 

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
GRUPA

Branimir Mihaljević

ZNANSTVENI INTERESI
 

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
GRUPA

Filip Orbanić

ZNANSTVENI INTERESI
 

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
GRUPA

Damjan Pelc

ZNANSTVENI INTERESI
Proučavanje kondenziranih tvari metodama nuklearne magnetske rezonancije

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
LABORATORIJ

Dr. sc. Goran Simatović

ZNANSTVENI INTERESI
QCD, kvark-gluonska plazma, čestične korelacije

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
LABORATORIJ

Dr. sc. Tomislav Ševa

ZNANSTVENI INTERESI
Eksperimentalno istraživanje elektroprodukcije hiperjezgri spektrima visoke rezolucije

PUBLIKACIJE
KONTAKT
LABORATORIJ

Filip Torić

ZNANSTVENI INTERESI
Magnetizam i magnetski materijali, razrijeđeni magnetski poluvodiči te magnetske interakcije i njihove posljedice u molekulskim magnetima

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
LABORATORIJ

Antonija Utrobičić

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
LABORATORIJ

Marija Vučković

ZNANSTVENI INTERESI
 

PUBLIKACIJE
NASTAVA
KONTAKT
GRUPA

 

POSTDOKTORANDI

Ahmet Dervisoglu

 

PROFESORI EMERITUSI

Prof. dr. sc. Emil Babić

Prof. dr. sc. Antonije Dulčić

Prof. dr. sc. Miroslav Furić

Prof. dr. sc. Amir Hamzić

Prof. dr. sc. Ksenofont Ilakovac

Prof. dr. sc. Boran Leontić

Prof. dr. sc. Stanko Popović

 

UMIROVLJENI NASTAVNICI

Prof. dr. sc. Rudolf Krsnik

Prof. dr. sc. Antun Rubčić

Prof. dr. sc. Antun Tonejc

Prof. dr. sc. Anđelka Tonejc

Prof. dr. sc. Milica Turk