Pravilnici

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
1711

OBAVIJESTI

Dana 23. ožujka 2011. godine stupio je na snagu Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata PMF-a.