Pravilnici

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

Broj posjeta:
1858

OBAVIJESTI

Dana 23. ožujka 2011. godine stupio je na snagu Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata PMF-a.