Pravilnici

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
1114

OBAVIJESTI

Dana 23. ožujka 2011. godine stupio je na snagu Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata PMF-a.