Pravilnici

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Broj posjeta:
2035

OBAVIJESTI

Dana 23. ožujka 2011. godine stupio je na snagu Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata PMF-a.