Profesor fizike

Broj posjeta:
12621

Prof

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 1 (36388)
Hari, V.; Perše, O.
- 60
(30P+30A )
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (36387)
Marušić, M.
- 90
(45P+45A )
1 INFO
3.0 Obrada teksta i proračunske tablice (93233)
Glunčić, M.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
10.0 Osnove fizike 1 (36378)
Basletić, M.; Planinić, M.
- 120
(60P+30A+30S )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 2 (93743)
Hari, V.; Perše, O.
- 60
(30P+30A )
2 INFO
8.0 Matematička analiza 2 (93742)
Marušić, M.
- 90
(45P+45A )
2 INFO
8.0 Osnove fizike 2 (36382)
Basletić, M.; Planinić, M.
- 90
(60P+30A )
2 INFO
5.0 Računala i operacijski sustavi (93744)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
4.0 Statistika i osnove fizikalnih mjerenja (36393)
Skoko, Ž.
- 45
(30P+15S )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizički praktikum 1 (40679)
Žugec, P.
- 60
(60L )
3 INFO
4.0 Klasična mehanika 1 (40681)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
7.0 Matematičke metode fizike 1 (40682)
Kožić, S.
- 75
(45P+30A )
3 INFO
9.0 Osnove fizike 3 (40678)
Basletić, M.; Planinić, M.
- 105
(60P+30A+15S )
3 INFO
3.0 Računalni praktikum 1 (40680)
Makek, M.
- 45
(15P+30L )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizički praktikum 2 (40684)
Žugec, P.
- 60
(60L )
4 INFO
4.0 Klasična mehanika 2 (40686)
Kupčić, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
7.0 Matematičke metode fizike 2 (40687)
Kožić, S.
- 75
(45P+30A )
4 INFO
9.0 Osnove fizike 4 (40683)
Basletić, M.; Planinić, M.
- 105
(60P+30A+15S )
4 INFO
3.0 Računalni praktikum 2 (40685)
Bosnar, D.
- 30
(30L )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> 4. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Opća ekologija (40692)
Mihaljević, Z.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (40694)
Rubčić, M.; Pisk, J.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Osnove programiranja (40693)
Novak, A.
- 75
(30P+15A+30L )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Astronomija i astrofizika (93747)
Pavlovski, K.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
8.0 Elektrodinamika (40700)
Horvatić, D.
- 105
(60P+45A )
5 INFO
4.0 Fizički praktikum 3 (40696)
Novak, M.; Novosel, N.
- 60
(60L )
5 INFO
5.0 Odabrana poglavlja opće fizike (40695)
Kokanović, I.
- 60
(30P+30A )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> 5. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Biofizika (40705)
Supek, S.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
4.0 Fizika zemlje i atmosfere (40706)
Markušić, S.; Pasarić, M.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
4.0 Osnove fizike materijala (40704)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
4.0 Osnove geofizike (40712)
Markušić, S.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
4.0 Strukture podataka i algoritmi (40707)
Glunčić, M.; Novak, A.; Pavin, N.
- 60
(30P+30L )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizički praktikum 4 (40699)
Novak, M.; Novosel, N.
- 60
(60L )
6 INFO
8.0 Kvantna fizika (40698)
Klabučar, D.
- 90
(60P+30A )
6 INFO
7.0 Osnove elektronike (50842)
Tafra, E.
- 60
(30P+30A )
6 INFO
4.0 Statistička fizika (93748)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> 6. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Diferencijalne jednadžbe - dinamički sustavi (40710)
Radić, D.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
4.0 Energetika (40709)
Makek, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Fizika i filozofija (40708)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Multimedijske prezentacije (40711)
Glunčić, M.
- 60
(15P+15A+30L )
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja (93749)
Radić, D.
- 90
(30P+15A+45S )
7 INFO
8.0 Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (93750)
Bosnar, D.
- 90
(30P+15A+45S )
7 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 (50838)
Jeličić, K.
- 60
(60L )
7 INFO
8.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (93745)
Rovan, D.
- 90
(60P+30A )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (93751)
Miljković, D.
- 60
(60P )
8 INFO
6.0 Opća pedagogija (93746)
- 60
(60P )
8 INFO
7.0 Osnove atomske i molekulske fizike (50843)
Aumiler, D.; Đerek, V.
- 45
(30P+15A )
8 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 (50840)
Jeličić, K.
- 60
(60L )
8 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> 8. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika neuređenih sustava (50845)
Zadro, K.
- 45
(30P+15S )
8 INFO
5.0 Medicinska fizika (50844)
Majer, M.
- 45
(30P+15A )
8 INFO
5.0 Uporaba računala u nastavi (50846)
Paar, D.
- 60
(15P+45L )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodička praksa iz fizike 1 (93753)
Planinić, M.; Jeličić, K.
- 60
(60S )
9 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 1 (50839)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S )
9 INFO
4.0 Povijest fizike (63103)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S )
9 INFO
5.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 3 (63100)
Jeličić, K.
- 60
(60L )
9 INFO
6.0 Praktikum iz osnova elektronike (63102)
Tafra, E.
- 45
(45L )
9 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> 9. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika nanomaterijala (63111)
Pajić, D.
- 45
(30P+15S )
9 INFO
5.0 Fizika površina i nanostruktura (141475)
Bilalbegović, G.
- 45
(30P+15A )
9 INFO
5.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (63112)
Tafra, E.
- 45
(30P+15A )
9 INFO
5.0 Seminar iz metodike kvantne fizike i teorije relativnosti (63110)
Glunčić, M.
- 45
(45S )
9 INFO
5.0 Seminar iz odabranih poglavlja fizike čvrstog stanja (63108)
Radić, D.
- 45
(45S )
9 INFO
5.0 Seminar iz odabranih poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (63109)
Bosnar, D.
- 45
(45S )
9 INFO
5.0 Seminar iz osnova atomske i molekulske fizike (63107)
Đerek, V.
- 45
(45S )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
16.0 Diplomski rad (111496)
- 14
(14A )
10 INFO
5.0 Metodička praksa iz fizike 2 (63104)
Planinić, M.; Jeličić, K.
- 60
(60S )
10 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 2 (93752)
Planinić, M.
- 90
(30P+60S )
10 INFO
3.0 Seminar iz diplomskog rada (63105)
Planinić, M.
- 45
(45S )
10 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 1 (36388)
Hari, V.; Perše, O.
- 60
(30P+30A )
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (36387)
Marušić, M.
- 90
(45P+45A )
1 INFO
3.0 Obrada teksta i proračunske tablice (93233)
Glunčić, M.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
10.0 Osnove fizike 1 (36378)
Basletić, M.; Planinić, M.
- 120
(60P+30A+30S )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 2 (93743)
Hari, V.; Perše, O.
- 60
(30P+30A )
2 INFO
8.0 Matematička analiza 2 (93742)
Marušić, M.
- 90
(45P+45A )
2 INFO
8.0 Osnove fizike 2 (36382)
Basletić, M.; Planinić, M.
- 90
(60P+30A )
2 INFO
5.0 Računala i operacijski sustavi (93744)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A )
2 INFO
4.0 Statistika i osnove fizikalnih mjerenja (36393)
Skoko, Ž.
- 45
(30P+15S )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizički praktikum 1 (40679)
Žugec, P.
- 60
(60L )
3 INFO
4.0 Klasična mehanika 1 (40681)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
7.0 Matematičke metode fizike 1 (40682)
Kožić, S.
- 75
(45P+30A )
3 INFO
9.0 Osnove fizike 3 (40678)
Basletić, M.; Planinić, M.
- 105
(60P+30A+15S )
3 INFO
3.0 Računalni praktikum 1 (40680)
Makek, M.
- 45
(15P+30L )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizički praktikum 2 (40684)
Žugec, P.
- 60
(60L )
4 INFO
4.0 Klasična mehanika 2 (40686)
Kupčić, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
7.0 Matematičke metode fizike 2 (40687)
Kožić, S.
- 75
(45P+30A )
4 INFO
9.0 Osnove fizike 4 (40683)
Basletić, M.; Planinić, M.
- 105
(60P+30A+15S )
4 INFO
3.0 Računalni praktikum 2 (40685)
Bosnar, D.
- 30
(30L )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> 4. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Opća ekologija (40692)
Mihaljević, Z.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (40694)
Rubčić, M.; Pisk, J.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Osnove programiranja (40693)
Novak, A.
- 75
(30P+15A+30L )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Astronomija i astrofizika (93747)
Pavlovski, K.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
8.0 Elektrodinamika (40700)
Horvatić, D.
- 105
(60P+45A )
5 INFO
4.0 Fizički praktikum 3 (40696)
Novak, M.; Novosel, N.
- 60
(60L )
5 INFO
5.0 Odabrana poglavlja opće fizike (40695)
Kokanović, I.
- 60
(30P+30A )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> 5. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Biofizika (40705)
Supek, S.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
4.0 Fizika zemlje i atmosfere (40706)
Markušić, S.; Pasarić, M.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
4.0 Osnove fizike materijala (40704)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
4.0 Osnove geofizike (40712)
Markušić, S.
- 45
(30P+15A )
5 INFO
4.0 Strukture podataka i algoritmi (40707)
Glunčić, M.; Novak, A.; Pavin, N.
- 60
(30P+30L )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizički praktikum 4 (40699)
Novak, M.; Novosel, N.
- 60
(60L )
6 INFO
8.0 Kvantna fizika (40698)
Klabučar, D.
- 90
(60P+30A )
6 INFO
7.0 Osnove elektronike (50842)
Tafra, E.
- 60
(30P+30A )
6 INFO
4.0 Statistička fizika (93748)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> 6. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Diferencijalne jednadžbe - dinamički sustavi (40710)
Radić, D.
- 45
(30P+15A )
6 INFO
4.0 Energetika (40709)
Makek, M.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Fizika i filozofija (40708)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Multimedijske prezentacije (40711)
Glunčić, M.
- 60
(15P+15A+30L )
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja (93749)
Radić, D.
- 90
(30P+15A+45S )
7 INFO
8.0 Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (93750)
Bosnar, D.
- 90
(30P+15A+45S )
7 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 (50838)
Jeličić, K.
- 60
(60L )
7 INFO
8.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (93745)
Rovan, D.
- 90
(60P+30A )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (93751)
Miljković, D.
- 60
(60P )
8 INFO
6.0 Opća pedagogija (93746)
- 60
(60P )
8 INFO
7.0 Osnove atomske i molekulske fizike (50843)
Aumiler, D.; Đerek, V.
- 45
(30P+15A )
8 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 (50840)
Jeličić, K.
- 60
(60L )
8 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> 8. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika neuređenih sustava (50845)
Zadro, K.
- 45
(30P+15S )
8 INFO
5.0 Medicinska fizika (50844)
Majer, M.
- 45
(30P+15A )
8 INFO
5.0 Uporaba računala u nastavi (50846)
Paar, D.
- 60
(15P+45L )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodička praksa iz fizike 1 (93753)
Planinić, M.; Jeličić, K.
- 60
(60S )
9 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 1 (50839)
Planinić, M.
- 60
(30P+30S )
9 INFO
4.0 Povijest fizike (63103)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S )
9 INFO
5.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 3 (63100)
Jeličić, K.
- 60
(60L )
9 INFO
6.0 Praktikum iz osnova elektronike (63102)
Tafra, E.
- 45
(45L )
9 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> 9. semestar - Sveučilišni nastavnički studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fizika nanomaterijala (63111)
Pajić, D.
- 45
(30P+15S )
9 INFO
5.0 Fizika površina i nanostruktura (141475)
Bilalbegović, G.
- 45
(30P+15A )
9 INFO
5.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (63112)
Tafra, E.
- 45
(30P+15A )
9 INFO
5.0 Seminar iz metodike kvantne fizike i teorije relativnosti (63110)
Glunčić, M.
- 45
(45S )
9 INFO
5.0 Seminar iz odabranih poglavlja fizike čvrstog stanja (63108)
Radić, D.
- 45
(45S )
9 INFO
5.0 Seminar iz odabranih poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (63109)
Bosnar, D.
- 45
(45S )
9 INFO
5.0 Seminar iz osnova atomske i molekulske fizike (63107)
Đerek, V.
- 45
(45S )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
16.0 Diplomski rad (111496)
- 14
(14A )
10 INFO
5.0 Metodička praksa iz fizike 2 (63104)
Planinić, M.; Jeličić, K.
- 60
(60S )
10 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 2 (93752)
Planinić, M.
- 90
(30P+60S )
10 INFO
3.0 Seminar iz diplomskog rada (63105)
Planinić, M.
- 45
(45S )
10 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj