Obavijesti

Zagreb,  15. svibnja 2015.

     O B A V I J E S T

 

 

    Javna obrana teme doktorske disertacije

 

 

                                                     MARCEL PRELOGOVIĆ

 

 

                  održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

 

 

      Uloga vezivnih proteina i kutne difuzije u stvaranju svežnjeva mikrotubula

 

 

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

                    1. Doc. dr. sc. Vito Despoja, PMF Zagreb

                    2. Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin, PMF Zagreb

                    3. Dr. sc. Tomislav Vuletić, v. zn. suradnik, IF Zagreb

Zamjena:     

                   Doc. dr. sc. Matko Glunčić, PMF Zagreb

                  

 

 

Javna obrana teme održati će se u ponedjeljak, 25. svibnja 2015. godine, u 10 : 00 sati, u predavaoni F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                     

 

 

Voditelj smjera:

 

Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin, v. r.

webmaster FO

Zagreb,  15. svibnja 2015.

     O B A V I J E S T

 

 

    Javna obrana teme doktorske disertacije

 

 

                                                                      MAJA NOVAK

 

 

                  održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

 

 

Uloga premosnih mikrotubula u ravnoteži sila diobenog vretena

 

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

                    1. Prof. dr. sc. Igor Weber, zn. savjetnik, IRB Zagreb

                    2. Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin, PMF Zagreb

                    3. Dr. sc. Antonio Šiber, zn. savjetnik, IF Zagreb

Zamjena:    

                   Doc. dr. sc. Matko Glunčić, PMF Zagreb

                  

 

 

Javna obrana teme održati će se u utorak, 26. svibnja 2015. godine, u 14 : 30 sati, u predavaoni

F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                      

 

 

Voditelj smjera:

 

Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin, v. r.

webmaster FO

Zagreb,   15. svibnja 2015.

 

           O B A V I J E S T

    
    Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 5. svibnja 2015. slobodan sam oglasiti da će 


       TEA MIJATOVIĆ


braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov


Study of heavy-ion reactions with large solid angle magnetic spectrometers
       (Proučavanje teškoionskih reakcija magnetskim spektrometrom velikoga prostornoga kuta)


           pred povjerenstvom u sastavu:

1.    Izv. prof. dr. sc. Matko Milin, PMF Zagreb
2.    Dr. sc. Lorenzo Corradi, Laboratory Nazionali di Legnaro, INFN, Italija
3.    Izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić, PMF Zagreb
4.    Dr. sc. Suzana Szilner, zn. savjetnica, IRB Zagreb
5.    Akademik Dario Vretenar, PMF Zagreb
Zamjene: 
1.    Prof. dr. sc.  Damir Bosnar, PMF Zagreb
2.    Doc. dr. sc. Tomislav Marketin, PMF Zagreb
                           

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnice u ponedjeljak 25. svibnja 2015. u 15:00 sati u  seminaru F-201  Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb
 

 

                                    Pročelnik Fizičkog odsjeka


                                                 Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v. r.

webmaster FO

Zagreb,  15. svibnja 2015.
     
O B A V I J E S T


    Javna obrana teme doktorske disertacije


  NEVEN ŠANTIĆ


    održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Synthetic Lorentz force for neutral cold atoms
( Sintetička Lorentzova sila za neutralne hladne atome )

 


pred povjerenstvom u sastavu :

1. Prof. dr. sc. Damir Veža, PMF Zagreb
2. Dr. sc. Ticijana Ban, zn. savjetnica, IF Zagreb 
3. Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan,  PMF Zagreb
        
Zamjena:  
         Dr. sc. Damir Aumiler, v. zn. suradnik, IF Zagreb
        


Javna obrana teme održati će se u srijedu, 20. svibnja 2015. godine, u 15 : 00 sati, u predavaoni F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb
                      


Voditelj smjera:

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v. r. 

webmaster FO

Zagreb,  15. svibnja 2015.
     O B A V I J E S T


Javna obrana teme doktorske disertacije


                                         TENA DUBČEK


                  održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Synthetic magnetism in quantum gases and photonic lattices
( Sintetski magnetizam u kvantnim plinovima i fotoničkim rešetkama )

 

pred povjerenstvom u sastavu :

          1. Dr. sc. Damir Aumiler, v. zn. suradnik, IF Zagreb
                      2. Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan,  PMF Zagreb
 3. Prof. dr. sc.  Damir Veža, PMF Zagreb
Zamjena:  
         Dr. sc. Ticijana Ban, zn. savjetnica, IF Zagreb 
        


Javna obrana teme održati će se u srijedu, 20. svibnja 2015. godine, u 14:30 sati, u predavaoni  F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb
                      


Voditelj smjera:

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v. r.

webmaster FO

Zagreb,  13. svibnja  2015.

O B A V I J E S T


                           IVA BOŽIČEVIĆ MIHALIĆ  održati će  znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Nuklearne fizike pod naslovom

 

Visokorazlučiva spektroskopija rendgenskoga zračenja na ionskoj mikroprobi

 

Seminar će se održati u petak, 22. svibnja  2015. godine, u 11 : 00  sati, u predavaoni F-201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb


Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Nuklearna fizika da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.
                                                                                                                     


             Voditelj smjera :
             
                      Izv. prof. dr. sc. Matko Milin, v. r. 

webmaster FO

Zagreb,  7. svibnja 2015.

 

           O B A V I J E S T

           

            Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 5. svibnja 2015. slobodan sam oglasiti da će

 

PETAR STIPANOVIĆ

 

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

 

Stabilnost i univerzalnost malih kvantnih klastera te adsorpcijski utjecaji

 grafena i cezija na osnovno stanje malih klastera helija

 

 

 

         pred povjerenstvom u sastavu:

 

1.    Prof.  dr. sc. Hrvoje Buljan, PMF Zagreb

2.    Izv. prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, PMF Split                                

3.     Dr. sc. Mladen Movre, zn. savjetnik, Institut za fiziku Zagreb

 

Zamjena:       Prof. dr. sc. Damir Veža, PMF Zagreb

                                   

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnika u četvrtak 14. svibnja 2015. u 12:00 sati u  seminaru F-201  Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

 

                                                                         Pročelnik Fizičkog odsjeka

                                                                          Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan

webmaster FO

Zagreb,  12. svibnja 2015.

 

           O B A V I J E S T

 

                       Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 5. svibnja 2015. slobodan sam oglasiti da će

 

         DIJANA TOLIĆ

 

      braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

                              Analogna kozmologija u relativističkim fluidima

 

         pred povjerenstvom u sastavu:

 

1.  Doc. dr. sc.  Ivica Smolić, PMF Zagreb

2.   Dr. sc. Nevenko Bilić, zn. savjetnik, IRB Zagreb                                      

3.   Prof. dr. sc. Mirko Planinić, PMF Zagreb

 

Zamjena:       Dr. sc. Hrvoje Nikolić, v. zn. suradnik, IRB Zagreb

                                   

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnika u srijedu 20. svibnja 2015. u 11:00 sati u  seminaru F-201  Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

 

                                                                              Pročelnik Fizičkog odsjeka

 

                                                                               Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v. r. 

webmaster FO

Zagreb,  12. svibnja 2015.

 

           O B A V I J E S T

       

            Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Geofizičkog odsjeka održanoj 5. svibnja 2015. slobodan sam oglasiti da će

 

 

         IVA DASOVIĆ

 

      braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

                              Atenuacija seizmičkih valova u području Dinarida

 

         pred povjerenstvom u sastavu:

 

1.   Doc. dr. sc.  Snježana Markušić, PMF Zagreb                                          

2.   Prof. dr. sc.  Igor Vlahović, RGNF Zagreb

3.   Prof. dr. sc.  Marijan Herak, PMF Zagreb

 

Zamjena:       Prof. dr. sc.  Davorka Herak, PMF Zagreb

                                   

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnice u četvrtak 21. svibnja 2015. u 13:15 sati u  predavaoni P 2  Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb

 

                                                                 Pročelnik Geofizičkog odsjeka

                                                                 Izv. prof. dr. sc. Zoran Pasarić , v. r.

webmaster FO

Zagreb,   22. travnja 2015.

 

 

 

           O B A V I J E S T

 

           

            Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 7. travnja 2015. slobodan sam oglasiti da će

 

 

         IVA ŠRUT RAKIĆ

 

 

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

 

Manipulation of Dirac electrons through the nanoscale modulation of epitaxial graphene

(Manipuliranje Diracovim elektronima pomoću nanometarske modulacije epitaksijalnoga grafena)

 

 

 

         pred povjerenstvom u sastavu:

 

1.        Doc.  dr. sc. Ivan Kupčić, PMF Zagreb

2.        Dr. sc.  Carsten Busse,  Universität Köln, Njemačka                              

3.     Dr. sc. Marko Kralj, viši znanstveni suradnik, Institut za fiziku Zagreb

4.     Izv. prof. dr. sc. Mario Basletić, PMF Zagreb

5.     Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan

 

Zamjene:       1. Izv. prof.  dr. sc.  Goranka Bilalbegović, PMF Zagreb

                              2. Doc. dr. sc. Damir Pajić, PMF Zagreb

                                   

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnice u četvrtak 7. svibnja 2015. u 12:15 sati u  seminaru F-201  Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

 

                                                                                Pročelnik Fizičkog odsjeka

                                                                                Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v.r.

webmaster FO

Zagreb,  22. travnja 2015.

     O B A V I J E S T

 

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

 

                                                       ROBERT  PETER

 

 

        održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

 

 

Istraživanje točkastih defekata u složenim poluvodičkim spojevima mjerenjem apsorpcije rentgenskog zračenja i teorijom višestrukog raspršenja 

 

 

 

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

                   1. Prof. dr. sc. Krešo Zadro, PMF Zagreb

                   2. Prof. dr. sc. Mladen Petravić,  Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

                   3. Doc. dr. sc. Vito Despoja, PMF Zagreb

Zamjena: 

                    Izv. prof. dr. sc. Mario Basletić

                 

 

 

Javna obrana teme održati će se u utorak, 5. svibnja 2015. godine, u 11:00 sati, u predavaoni

F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                     

 

 

Voditelj smjera:

 

Prof. dr. sc. Denis Sunko, v. r.

webmaster FO


 

Rezervacije predavaonica

On-line rezervacije predavaonica 


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu