Obavijesti

Javna obrana teme - Andreo Crnjac

Marko Hum
20. 11. 2020. u 12:10

Javna obrana teme - Marko Kuveždić

Marko Hum
16. 11. 2020. u 13:52

Javna obrana teme - Marko Brajković

Marko Hum
12. 11. 2020. u 12:51

 

Doktorski studij fizike je poslijediplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Izvoditelji studija: Fizički i Geofizički odsjeci PMF-a

Suradne ustanove: Institut Ruđer Bošković i Institut za fiziku, Zagreb

Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike.

Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti.

 

 


Obavijesti