Poslijediplomski studij

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

Zagreb,  20. lipnja 2016.

O B A V I J E S T


Javna obrana teme doktorske disertacije

GORAN POPARA

održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

Left-right symmetry and the Keung-Senjanović process at LHC (Lijevo-desno simetrija i Keung-Senjanović proces na LHC-u) 

pred povjerenstvom u sastavu :

1.    Prof. dr. sc. Amon Ilakovac, PMF Zagreb 
2.    Dr. sc.  Fabrizio Nesti,  v. zn. suradnik, IRB Zagreb 
3.    Prof. dr. sc. Mirko Planinić, PMF Zagreb

Zamjena: Prof. dr. sc. Ivica Picek, PMF Zagreb

Javna obrana teme održati će se u ponedjeljak 27. lipnja 2016. godine, u 9:30 sati, u predavaoni F -13 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb
                      

Voditelj smjera:

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, v. r.

Autor: webmaster FO

Zagreb, 20. lipnja  2016.

O B A V I J E S T      

SVJETLANA ŠUNJIĆ  održat će  znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Medicinske fizike pod naslovom

Statistička analiza usporedbi planiranih i mjerenih raspodjela doza  u radioterapiji fotonskim snopovima 
    
Seminar će se održati u ponedjeljak, 27. lipnja 2016. godine, u 11:00  sati, u predavaoni F-102  Fizičkog  odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Medicinska fizika da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.
                                                                                                                     

Voditelj smjera :

Doc. dr. sc. Marija Majer, v. r. 

Autor: webmaster FO
Autor: webmaster FO
Autor: webmaster FO

 

Rezervacije predavaonica

On-line rezervacije predavaonica 


POVEZNICE