Poslijediplomski studij

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Broj posjeta:
81956

Obavijesti

Zagreb,  21. prosinca 2016.

                                                                             O B A V I J E S T

Javna obrana teme doktorske disertacije

                                IVANA LEVATIĆ

               održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

Disipacijski procesi i dinamika skirmionske faze u Cu2OSeO3  

pred povjerenstvom u sastavu :

1.    Doc. dr. sc. Mihael Grbić, PMF Zagreb
2.  Dr. sc. Ivica Živković, zn. savjetnik, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
2.    Prof. dr. sc. Ivo Batistić, PMF Zagreb 

Zamjena:    Doc. dr. sc. Mario Novak, PMF Zagreb 

Javna obrana teme održati će se u petak 13. siječnja 2017. godine, u 10:00 sati, u seminaru  F-201  Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb.
                 
Voditelj smjera:

Prof. dr. sc. Denis Sunko, v. r.
 

Autor: webmaster FO

Zagreb,  4. siječnja 2017.
     O B A V I J E S T

Javna obrana teme doktorske disertacije

                                     ĐENI  SMILOVIĆ RADOJČIĆ

               održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

Usporedba algoritama za izračun raspodjele doze u radioterapiji i nova metoda verifikacije Monte Carlo algoritama u nehomogenostima

pred povjerenstvom u sastavu :

1.   Izv. prof. dr. sc. Dario Faj, Medicinski fakultet Osijek
2.   Doc. dr. sc. Slaven Jurković, Medicinski fakultet Rijeka 
3.   Doc. dr. sc. Marija Majer, zn. suradnica IRB; naslovna docentica PMF-a 

Zamjena:     Prof. dr. sc. Matko Milin, PMF Zagreb

Javna obrana teme održati će se u ponedjeljak, 16. siječnja 2017. godine, u 12 : 00 sati, u predavaoni F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb    
          
Voditelj smjera:

Doc. dr. sc. Marija Majer, v. r.

Autor: webmaster FO

Stipendije se dodjeljuju doktorandima ili postdoktorandima Sveučilišta u Zagrebu. Dodatni uvjet za postdoktorande jest da im nije isteklo više od 7 godina od stjecanja doktorske titule.

Dodjeljuju se stipendije za dva kandidata.

Iznos stipendije je 1000 eura mjesečno za svakoga kandidata.

Rok za slanje prijava je 15. siječnja 2017.

Autor: webmaster FO
Autor: webmaster FO
Autor: webmaster FO
Autor: webmaster FO

 

Rezervacije predavaonica

On-line rezervacije predavaonica 


POVEZNICE