Obavijesti

Zagreb,  20.  listopada 2014.

 

                 O B A V I J E S T

 

          

            Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 14. listopada 2014. slobodan sam oglasiti da će

 

GORDANA KREGAR

 

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

Utjecaj vanjskog koherentnog zračenja na rubidijeve atome u magnetno-optičkoj stupici

 

pred povjerenstvom u sastavu:

 

   1.  prof. dr. sc. Damir  Veža, PMF  Zagreb

   2.  dr. sc. Ticijana Ban, zn. savjetnica, IF Zagreb

   3.  prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, PMF Zagreb

  

   Zamjena:   dr. sc. Damir Aumiler, v. zn. suradnik, IF Zagreb    

                        

          

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnice u srijedu  29. listopada 2014. u 11:00 sati u  predavaoni  F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

 

                                                                      Pročelnik Fizičkog odsjeka

                                                                      Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v. r.

webmaster FO

Zagreb,  20.  listopada 2014.

 

                 O B A V I J E S T

 

           

            Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 13. listopada 2014. slobodan sam oglasiti da će

 

 

INES VLAHOVIĆ

 

 

  braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

Identifikacija periodičnosti višega reda u insektu Tribolium castaneum pomoću računalne GRM metode

 

pred povjerenstvom u sastavu:

 

   1.  doc. dr. sc. Matko Glunčić, PMF  Zagreb

   2.  akademik Vladimir Paar, PMF Zagreb

   3.  prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, zn. savjetnica,IRB Zagreb

  

 

   Zamjena:   dr. sc. Tomislav Vuletić, v. zn. suradnik, IF Zagreb    

                        

           

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnice u srijedu  29. listopada 2014. u 13:00 sati u  predavaoni  F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

 

 

                                                                         Pročelnik Fizičkog odsjeka

 

 

                                                                         Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v. r.

webmaster FO

Zagreb,  15.  listopada 2014.

 

 

 

                 O B A V I J E S T

 

           

            Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 14. listopada 2014. slobodan sam oglasiti da će

 

 

MAJA VARGA PAJTLER

 

 

                                                         braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

Nucleon transfer reactions in the 90Zr + 208Pb system

 

(Prijenos  nukleona u sustavu   90Zr  +  208Pb)

 

 

 

pred povjerenstvom u sastavu:

 

   1.  izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić, PMF  Zagreb

   2.  dr. sc. Lorenzo Corradi,  Laboratori nazionali di Legnaro, Padova

   3.  izv. prof. dr. sc. Matko Milin, PMF Zagreb

   4. dr. sc. Suzana Szilner, Institut Ruđer Bošković Zagreb

   5. akademik  Dario Vretenar, PMF Zagreb

 

   Zamjene:  1. dr. sc. Zoran Basrak, Institut Ruđer Bošković Zagreb    

                        2. doc. dr. sc. Tomislav Marketin, PMF Zagreb

           

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnice u utorak  21. listopada 2014. u 13:00 sati u  predavaoni  F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

 

 

                                                                                         Pročelnik Fizičkog odsjeka

webmaster FO

Zagreb,  20. listopada 2014.

     O B A V I J E S T

 

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

 

IVANA WEBER

 

 

                           održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

 

 

Investigating In-medium Lambda Production in Pion Induced Reactions at 1.15 GeV/c

( Istraživanje in-medium stvaranja Lambda čestica

u pionski induciranim reakcijama pri 1.15 GeV/c )

 

 

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

         1. doc. dr. sc. Mihael Makek, PMF Zagreb

         2. prof. dr. sc. Mile Dželalija, PMF Split

         3. izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić, PMF Zagreb

Zamjena: 

         izv. prof. dr. sc. Matko Milin, PMF Zagreb

 

 

Javna obrana teme održati će se u ponedjeljak, 27. listopada 2014. godine, u 12:30 sati, u predavaoni F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                     

 

 

Voditelj smjera Nuklearna fizika:

 

Izv. prof. dr. sc. Matko Milin, v. r.

 

webmaster FO

Na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 14.10.2014. na doktorski studij fizike primljeni su sljedeći kandidati: doc.

Upis u prvu godinu doktorskog studija i sastanak svih doktoranada obavit će se predvidivo 14.11.2014., o čemu će kandidati biti obaviješteni na vrijeme.

Matko Milin


 

Rezervacije predavaonica

On-line rezervacije predavaonica 


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu