Obavijesti

Zagreb,  29. listopada 2014.

     O B A V I J E S T

 

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

 

VEDRAN ĐEREK

 

                           održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Hibridni spoj strukturiranog silicija i organskog poluvodiča

za detekciju infracrvene svjetlosti

 

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

 1.      prof. dr. sc. Damir Veža, PMF Zagreb

 2.       dr. sc. Mile Ivanda, zn. savjetnik, IRB Zagreb

 3.      izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović, PMF Zagreb

Zamjena: 

prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, PMF Zagreb

 

 

Javna obrana teme održati će se u ponedjeljak, 10. studenoga 2014. godine, u 10:00 sati, u predavaoni F -107 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                      

 

Voditelj smjera Atomska i molekularna fizika:

 

Prof. dr. sc. Damir Veža, v. r.

 

webmaster FO

Zagreb,  29. listopada 2014.

     O B A V I J E S T

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

SANJIN MARION

 

                           održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

 

Compaction of nucleic acids: physical mechanisms and biological relevance

 ( Sažimanje nukleinskih kiselina: fizikalni mehanizmi i biološka relevantnost )

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

 1.      izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin, PMF Zagreb

 2.       dr. sc. Antonio Šiber, zn. savjetnik, IF Zagreb

 3.      prof. dr. sc. Igor Weber, zn. savjetnik, IRB Zagreb

Zamjena: 

dr. sc. Tomislav Vuletić, v. zn. suradnik, IF Zagreb

 

Javna obrana teme održati će se u petak, 7. studenoga 2014. godine, u 15:00 sati, u predavaoni F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                     

Voditelj smjera Biofizika:

 

Izv. prof. dr. sc. Nenad Pavin, v. r.

 

webmaster FO

Zagreb,  24. listopada 2014.

     O B A V I J E S T

 

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

 

                                               PETRA MIKUŠ JURKOVIĆ

 

 održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Satelitske karakteristike i grmljavinska aktivnost intenzivnih konvektivnih oluja

 

 

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

         1. doc. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak, PMF Zagreb

         2. dr. sc. Nataša Strelec Mahović,  zn. suradnica, DHMZ Zagreb

         3. dr. sc. Branka Ivančan-Picek,  v. zn. suradnica, DHMZ Zagreb

         4. prof. dr. sc. Branko Grisogono, PMF Zagreb

         5. dr. sc. Kristian Horvath, zn. suradnik, DHMZ, Zagreb

Zamjene:

         1. doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić, PMF Zagreb

         2. prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić, PMF Zagreb

 

Javna obrana teme održati će se u utorak, 11. studenoga 2014. godine, u 15:00 sati, u predavaoni 2  Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb

                     

Voditelj smjera Geofizika:

 

Prof. dr. sc. Branko Grisogono, v. r.

webmaster FO

Zagreb,  29. listopada 2014.

     O B A V I J E S T

 

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

 

LOVRO PREPOLEC

 

                           održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

 

 

Spectroscopy of neutron-rich light nuclei

( Spektroskopija neutronski bogatih lakih jezgara )

 

 

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

         1. izv. prof. dr. sc. Matko Milin, PMF Zagreb

         2. dr. sc. Neven Soić, v. zn. suradnik,  IRB Zagreb

         3. izv. prof. dr.sc. Tamara Nikšić, PMF Zagreb

Zamjena: 

         prof. dr. sc. Damir Bosnar, PMF Zagreb

 

 

 

Javna obrana teme održati će se u petak, 10. studenoga 2014. godine, u 15:00 sati, u predavaoni F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                      

 

 

Voditelj smjera Nuklearna fizika:

 

Izv. prof. dr. sc. Matko Milin, v. r.

webmaster FO

Zagreb, 29. listopada  2014.

 

O B A V I J E S T     

 

HRVOJE HRŠAK  održati će  znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Medicinske fizike pod naslovom

 

Dozimetrija uskih fotonskih snopova

u stereotaktičkoj neuroradiokirurgiji gama nožem

 

Seminar će se održati  u srijedu, 19. studenoga 2014. godine u 16:00  sati u predavaoni F-201 ( seminar )  Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

            Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Medicinska fizika da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.                  

      

Voditelj smjera :

                                                                        Dr. sc. Marija Majer, zn. suradnica, v. r. 

webmaster FO
[ Više... ]

Zagreb,  20.  listopada 2014.

 

                 O B A V I J E S T

 

          

            Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 14. listopada 2014. slobodan sam oglasiti da će

 

GORDANA KREGAR

 

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

Utjecaj vanjskog koherentnog zračenja na rubidijeve atome u magnetno-optičkoj stupici

 

pred povjerenstvom u sastavu:

 

   1.  prof. dr. sc. Damir  Veža, PMF  Zagreb

   2.  dr. sc. Ticijana Ban, zn. savjetnica, IF Zagreb

   3.  prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, PMF Zagreb

  

   Zamjena:   dr. sc. Damir Aumiler, v. zn. suradnik, IF Zagreb    

                        

          

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnice u srijedu  29. listopada 2014. u 11:00 sati u  predavaoni  F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

 

                                                                      Pročelnik Fizičkog odsjeka

                                                                      Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v. r.

webmaster FO

Zagreb,  20.  listopada 2014.

 

                 O B A V I J E S T

 

           

            Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 13. listopada 2014. slobodan sam oglasiti da će

 

 

INES VLAHOVIĆ

 

 

  braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

Identifikacija periodičnosti višega reda u insektu Tribolium castaneum pomoću računalne GRM metode

 

pred povjerenstvom u sastavu:

 

   1.  doc. dr. sc. Matko Glunčić, PMF  Zagreb

   2.  akademik Vladimir Paar, PMF Zagreb

   3.  prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, zn. savjetnica,IRB Zagreb

  

 

   Zamjena:   dr. sc. Tomislav Vuletić, v. zn. suradnik, IF Zagreb    

                        

           

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnice u srijedu  29. listopada 2014. u 13:00 sati u  predavaoni  F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

 

 

                                                                         Pročelnik Fizičkog odsjeka

 

 

                                                                         Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v. r.

webmaster FO

Zagreb,  15.  listopada 2014.

 

 

 

                 O B A V I J E S T

 

           

            Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 14. listopada 2014. slobodan sam oglasiti da će

 

 

MAJA VARGA PAJTLER

 

 

                                                         braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

Nucleon transfer reactions in the 90Zr + 208Pb system

 

(Prijenos  nukleona u sustavu   90Zr  +  208Pb)

 

 

 

pred povjerenstvom u sastavu:

 

   1.  izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić, PMF  Zagreb

   2.  dr. sc. Lorenzo Corradi,  Laboratori nazionali di Legnaro, Padova

   3.  izv. prof. dr. sc. Matko Milin, PMF Zagreb

   4. dr. sc. Suzana Szilner, Institut Ruđer Bošković Zagreb

   5. akademik  Dario Vretenar, PMF Zagreb

 

   Zamjene:  1. dr. sc. Zoran Basrak, Institut Ruđer Bošković Zagreb    

                        2. doc. dr. sc. Tomislav Marketin, PMF Zagreb

           

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnice u utorak  21. listopada 2014. u 13:00 sati u  predavaoni  F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

 

 

                                                                                         Pročelnik Fizičkog odsjeka

webmaster FO

Zagreb,  20. listopada 2014.

     O B A V I J E S T

 

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

 

IVANA WEBER

 

 

                           održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

 

 

Investigating In-medium Lambda Production in Pion Induced Reactions at 1.15 GeV/c

( Istraživanje in-medium stvaranja Lambda čestica

u pionski induciranim reakcijama pri 1.15 GeV/c )

 

 

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

         1. doc. dr. sc. Mihael Makek, PMF Zagreb

         2. prof. dr. sc. Mile Dželalija, PMF Split

         3. izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić, PMF Zagreb

Zamjena: 

         izv. prof. dr. sc. Matko Milin, PMF Zagreb

 

 

Javna obrana teme održati će se u ponedjeljak, 27. listopada 2014. godine, u 12:30 sati, u predavaoni F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                     

 

 

Voditelj smjera Nuklearna fizika:

 

Izv. prof. dr. sc. Matko Milin, v. r.

 

webmaster FO

Na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 14.10.2014. na doktorski studij fizike primljeni su sljedeći kandidati: doc.

Upis u prvu godinu doktorskog studija i sastanak svih doktoranada obavit će se predvidivo 14.11.2014., o čemu će kandidati biti obaviješteni na vrijeme.

Matko Milin


 

Rezervacije predavaonica

On-line rezervacije predavaonica 


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu