Obavijesti

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2015./2016.

Tekst natječaja

 

Potrebna dokumentacija za upis na poslijediplomske studije Fizike, Geofizike moze se preuzeti ovdje.

Marina Kavur

Zagreb,   30. lipnja 2015.

           O B A V I J E S T

 

            Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 30. lipnja 2015. slobodan sam oglasiti da će

 

       DEŠA JELAVIĆ MALENICA

 

         braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

Nuklearne reakcije 10B + 10B i građa lakih atomskih jezgara

      

         pred povjerenstvom u sastavu:

 

 1. Izv. prof. dr. sc. Tamara Nikšić, PMF Zagreb
 2. Dr. sc. Suzana Szilner, znanstvena savjetnica, IRB Zagreb
 3. Izv. prof. dr. sc. Matko  Milin, PMF Zagreb

Zamjena:

Prof. dr. sc.  Damir Bosnar, PMF Zagreb

 

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnice u utorak 7. srpnja 2015. u 11:00 sati u  seminaru F-201  Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

 

                                                      Pročelnik Fizičkog odsjeka

 

                                                      Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v. r.

webmaster FO

27.06.2015. u 18:55
Uređeno: 01.07.2015. u 15:44

Zagreb,  26. lipnja 2015.

     O B A V I J E S T

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

NIKOLA BARAN

 

        održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Galaxy populations in deep radio surveys: implications for radio-mode feedback

 

 (Populacije galaksija u dubokim radijskim pregledima neba:

 implikacije u radijskom tipu sprege aktivnih galaktičkih jezgara)

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

                   1. Prof. dr. sc. Krešimir Pavlovski, PMF Zagreb

                   2. Doc. dr. sc. Ana Babić, FER Zagreb

                   3. Doc. dr. sc. Vernesa Smolčić, PMF Zagreb

Zamjena: 

                    Doc. dr. sc. Ivica Smolić, PMF Zagreb

                 

Javna obrana teme održati će se u četvrtak, 2. srpnja 2015. godine, u 11:00 sati, u predavaoni F -25  Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                     

Voditeljica smjera:

Doc. dr. sc. Vernesa Smolčić, v. r.

webmaster FO

23.06.2015. u 14:15
Uređeno: 23.06.2015. u 14:27

Zagreb,  23. lipnja  2015.

O B A V I J E S T

 

LOVRO PREPOLEC  održati će  znanstveni kolokvij (doktorski seminar) iz Nuklearne fizike pod naslovom

 

Study of light nuclei by 13C beam induced reactions

( Lake atomske jezgre proučavane reakcijama izazvanim snopom 13C )

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 29. lipnja  2015. godine, u 9:00  sati, u predavaoni F – 25  Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

Pozivaju se studenti doktorskog studija Fizike, smjer Nuklearna fizika da prisustvuju seminaru, ako nisu spriječeni.

                                                                                                             

Voditelj smjera

Izv. prof. dr. sc. Matko Milin, v. r. 

webmaster FO

Zagreb,   18.06.2015.

           O B A V I J E S T

 

Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 2. lipnja 2015. slobodan sam oglasiti da će

 

                                                            HRVOJE  HRŠAK

 

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

Dozimetrija uskih fotonskih snopova u stereotaktičkoj neuroradiokirurgiji gama nožem

      

pred povjerenstvom u sastavu:

 

 1. izv. prof.  dr. sc. Matko Milin, PMF Zagreb
 2. izv. prof.  dr. sc. Dario Faj, Medicinski fakultet u Osijek                              
 3. doc. dr. sc. Slaven Jurković, KBC Rijeka
 4. dr. sc. Marija Majer, zn. suradnica, IRB Zagreb
 5. dr. sc. Željka Knežević, zn. suradnica, IRB Zagreb

 

Zamjene:

1. prof.  dr. sc. Mirko Planinić, PMF Zagreb

2. doc. dr. sc. Nadica Maltar Strmečki, zn. suradnica, IRB Zagreb

                               

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnika u utorak

30. lipnja 2015. u 11:00 sati u  seminaru F201  Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

 

Zamjenik pročelnika Fizičkog odsjeka

Prof. dr. sc. Miroslav Požek

webmaster FO

17.06.2015. u 14:15
Uređeno: 23.06.2015. u 14:20

Zagreb,   17. 06. 2015.

 

           O B A V I J E S T

          

            Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkog odsjeka održanoj 2. lipnja 2015. slobodan sam oglasiti da će

 

      GORAN  NIKŠIĆ

 

braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

                           Magnetska i nabojna uređenja u kupratnim supravodičima

 

pred povjerenstvom u sastavu:

 

 1. prof. dr. sc. Miroslav Požek, PMF Zagreb
 2. prof. dr. sc. Denis Sunko, PMF Zagreb    
 3. dr. sc. Osor Slaven Barišić, znanstveni suradnik, Institut za fiziku Zagreb

 

            Zamjena:  doc.  dr. sc. Ivan Kupčić, PMF Zagreb

                               

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnika u srijedu 24. lipnja u 11:00 sati u  seminaru F201  Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

 

                                                                  Zamjenik pročelnika Fizičkog odsjeka

                                                                   Prof. dr. sc. Miroslav Požek, v.r.

webmaster FO


 

Rezervacije predavaonica

On-line rezervacije predavaonica 


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu