Poslijediplomski studij

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

Zagreb,  12. svibnja 2016.

     O B A V I J E S T

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

                                                         PETAR ČULJAK

 

               održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Poopćenja standardnog modela putem radijacijskog  generiranja neutrinskih masa

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

1.   Prof. dr. sc. Ivica Picek, PMF Zagreb

2.   Izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički,  PMF Zagreb

3.   Dr. sc. Dinko Ferenček, zn. suradnik, IRB  Zagreb

 

Zamjena:              Prof. dr. sc. Amon Ilakovac, PMF Zagreb

         

Javna obrana teme održati će se u četvrtak 19. svibnja 2016. godine, u 10:00 sati, u predavaoni F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                      

Voditelj smjera:

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, v. r.

Autor: webmaster FO

Zagreb,  12. svibnja 2016.

     O B A V I J E S T

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

                                                         TONI ŠĆULAC

 

               održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Measurements of Higgs boson properties in the four-lepton channel in pp collisions at centre-of-mass energy of 13 TeV with the CMS detector

 

( Mjerenja svojstava Higgsovog bozona kroz kanal raspada u četiri leptona u pp sudarima

s energijom u centru mase od 13 TeV detektorom CMS )

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

 1. Izv. prof. dr. sc.  Vuko Brigljević, zn. savjetnik, IRB  Zagreb
 2. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, PMF Zagreb
 3. Prof. dr. sc. Ivica Puljak, FESB Split

 

Zamjena:     Prof. dr. sc. Mirko Planinić, PMF Zagreb

         

Javna obrana teme održati će se u ponedjeljak 30. svibnja 2016. godine, u 12:00 sati, u predavaoni F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                     

Voditelj smjera:

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, v. r.

Autor: webmaster FO

Zagreb,  13. svibnja 2016.

     O B A V I J E S T

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

                                                         FILIP ERHARDT

 

               održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Identified di-hadron angular correlations using  the ALICE detector at the LHC collider

 

( Kutne korelacije identificiranih parova hadrona pomoću ALICE detektora na LHC sudarivaču)

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

1.    Izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, PMF Zagreb

2.    Doc. dr. sc. Nikola Poljak,  PMF Zagreb

3.    Dr. sc. Dinko Ferenček, zn suradnik, IRB

 

Zamjena:     Doc. dr. sc. Mihael Makek, PMF Zagreb

 

Javna obrana teme održati će se u utorak 31. svibnja 2016. godine, u 11:00 sati, u predavaoni

F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                     

Voditelj smjera:

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, v. r.

Autor: webmaster FO

Zagreb,   16. svibnja 2016.

           O B A V I J E S T

 

                       Na temelju zaključka donesenog na sjednici Vijeća Fizičkoga odsjeka održanoj 12. travnja 2016. slobodan sam oglasiti da će

 

 DANIEL   MELJANAC

 

      braniti svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

 

Defekti i nanostrukture u metalnim oksidima pogodnim za organske solarne ćelije

     

         pred povjerenstvom u sastavu:

 

 1. Prof. dr. sc. Krešo Zadro, PMF Zagreb
 2. Dr. sc.  Davor Gracin, znanstveni  savjetnik, IRB  Zagreb
 3. Doc. dr. sc. Vito Despoja, PMF Zagreb

Zamjena:      

Dr. sc. Hrvoje Zorc, znanstveni savjetnik, IRB Zagreb

 

                                   

 

Obrana disertacije je javna i održati će se prema dogovoru između povjerenstva i pristupnika u ponedjeljak  23. svibnja 2016. u  12:00  sati u  seminaru F-201  Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

                                                                                                     Pročelnik Fizičkog odsjeka

                                                                                                      Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, v. r.

Autor: webmaster FO

Zagreb,  3. svibnja 2016.

     O B A V I J E S T

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

                                                         ANDREINA BELUŠIĆ

 

               održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Karakteristike vjetra u sadašnjoj i budućoj klimi na temelju simulacija

regionalnih klimatskih modela za šire područje Jadrana

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

 1. Dr. sc. Kristian Horvath, zn. suradnik, DHMZ Zagreb
 2. Doc. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak,  PMF Zagreb
 3. Prof. dr. sc. Branko Grisogono, PMF Zagreb

 

Zamjena:     Doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić, PMF Zagreb

         

Javna obrana teme održati će se u četvrtak, 12. svibnja 2016. godine, u 14 :15 sati, u predavaoni P2  Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb

                 

Voditelj smjera:

Prof. dr. sc. Branko Grisogono, v. r.

Autor: webmaster FO

Zagreb,  2. svibnja 2016.

     O B A V I J E S T

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

                                                         FILIP ORBANIĆ

 

               održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Kvantni transport i magnetizam odabranih topoloških izolatora

 i  Diracovih polumetala

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

 1. Doc. dr. sc. Ivan Kupčić, PMF Zagreb
 2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Kokanović,  PMF Zagreb
 3. Dr. sc. Tomislav Vuletić, v. zn. suradnik IF Zagreb

 

Zamjena:     Doc. dr. sc. Damir Paić, PMF Zagreb

         

Javna obrana teme održati će se u ponedjeljak 9. svibnja 2016. godine, u 13:00 sati, u predavaoni F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                    

Voditelj smjera:

Autor: webmaster FO

Zagreb,  27. travnja 2016.

     O B A V I J E S T

 

Javna obrana teme doktorske disertacije

 

                                                     TAMARA ŠTEMBERGA

 

               održati će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom:

 

Trace anomalies from matter models in curved spacetime

(Anomalije traga iz modela materije u zakrivljenom prostoru)

 

 

pred povjerenstvom u sastavu :

 

 1. Professor emeritus Silvio Pallua, PMF Zagreb

2.    Doc. dr. sc. Maro Cvitan, PMF Zagreb

3.    Dr. sc. Tihomir Surić, v.  zn. suradnik IRB Zagreb

 

Zamjena:     Doc. dr. sc. Ivica Smolić, PMF Zagreb

 

Javna obrana teme održati će se u srijedu, 4. svibnja 2016. godine, u 12:00 sati, u predavaoni F -201 ( seminar ) Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička cesta 32, Zagreb

                     

 

Voditelj smjera:

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički, v. r.

Autor: webmaster FO
Autor: webmaster FO
Autor: webmaster FO

 

Rezervacije predavaonica

On-line rezervacije predavaonica 


POVEZNICE