Upisi

Broj posjeta:
750

Upisi

Upis na doktorski studij provodi se putem javnog natječaja. Uvjeti za upis obuhvaćaju uspjeh na predhodno završenom studiju fizike i geofizike diplomske raznine (mag. phys. ili mag. phys. geophys.), a prednost imaju kandidati koji imaju preporuku potencijalnog mentora doktorskog rada. Razgovor s pristupnikom ("interview") obvezan je dio upisnoga postupka.

Pristupnici sa završenim dodiplomskim ili diplomskim studijem koji nije potpuno odgovarajući mogu upisati prvu godinu studija uz obvezu polaganja razlikovnih ispita sa studija istraživačke fizike i/ili geofizike. O potrebi polaganja razlikovnih ispita odlučuje Vijeće doktorskog studija na temelju materijala dostavljenih pri prijavi i obaveznog razgovora s pristupnikom.

 

Dokumenti koji će Vam biti potrebni za prijavu na natječaj:

  • životopis
  • ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom; ako u priloženome prijepisu ocjena nije upotrijebljen hrvatski sustav ocjenjivanja, u njemu je potrebno naznačiti usporedivost priloženog sustava ocjenjivanja s ECTS bodovnim sustavom (A, B, C, D, E, F)
  • diploma (do)diplomskog studija (ovjereni prijepis ili ovjerenu fotokopiju)
  • ovjerenu fotokopiju domovnice ili e-domovnicu, odnosno dokument iz kojeg je vidljivo državljanstvo (strani državljani)
  • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (za strane državljane te za pristupnike koji su završili sveučilišni studij u inozemstvu)
  • potvrda o poznavanju hrvatskoga ili engleskoga jezika (za strane državljane)
  • u slučaju da postoje, dokaze prethodnog znanstvenog i stručnog rada (otiske znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja)
  • prednost će imati kandidati koji će priložiti preporuku potencijalnog mentora doktorske disertacije
  • obrazac za prijavu na natječaj

Navedenu dokumentaciju možete predati osobno u Uredu za poslijediplomski studij Fizičkog odsjeka ili poštom na adresu:

Prirodoslovno matematički fakultet
Fizički odsjek
      Ured za poslijediplomski studij
      Bijenička cesta 32
      10000 ZAGREB

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Fizike 2019./2020.

Objavljen je natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Fizike za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2019./2020. Rok za prijavu: 7. listopada 2019.


Kratke informacije

   trajanje studija je 3 godine

doktor/ica znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika ili geofizika

  predmeti

  upiti

VAŽNI DATUMI:

objava natječaja - srpanj

završetak natječaja - 7. listopada 2019.


Repozitorij