Upisi u više godine

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Broj posjeta:
6698

Upisi u više godine

Mjesto i vrijeme

 • Upisi u višu godinu studija za integrirane (preddiplomske i diplomske) studije Fizike i preddiplomski i diplomski studij Geofizike počet će 11. rujna 2017. i trajat će do 29. rujna 2017.
 • Upise studenti mogu obaviti s bilo kojeg računala koristeći aplikaciju studomat ili sa studomata u predvorju Fizičkog odsjeka.
 • Indeksi se predaju u Uredu za studente između 11h i 13h.
 • Studenti upisani po starom programu (dodiplomski studiji) moraju do datuma koji će biti naknadno objavljen predati molbu (100,00 kn) s indeksom u Ured za studente kako bi regulirali svoja prava na završetak studija.
 • Studenti preddiplomskog studija Geofizike višu godinu upisuju u Uredu za studente Fizičkog odsjeka između 11h i 13h.
 • Sva moguća pitanja se rješavaju u Uredu za studente između 11h i 13h.
 • Studenti koji završavaju preddiplomski studij Geofizike nakon položenih svih ispita moraju u Ured za studente donijeti indeks radi izdavanja potvrda prvostupnika.

Molimo da se pridržavate navedenog radnog vremena.

Što je potrebno napraviti prilikom upisa? 

 • Prikupiti sve potpise. U slučaju neispunjenja nastavnih obveza nastavnik u indeks u rubriku za upis ocjene upisuje "Ponovno upisati" i stavlja svoj potpis pored.
 • Provjeriti preko studomata da su mu svi položeni ispiti evidentirani u ISVU sustavu i po potrebi kontaktirati predmetnog nastavnika.
 • Uplatiti iznos od 130,00 kn za troškove upisa. Uplatiti putem opće uplatnice (IBAN: HR5823600001101522208; model 00; poziv na broj odobrenja za studente FIZIČKOG ODSJEKA je 604070-104, a za studente GEOFIZIČKOG ODSJEKA je 604070-109)
 • Vratiti sve knjige u knjižnice PMF-a.
 • Nakon upisa indeks predati u referadu.
 • Studenti prve godine moraju imati obavljen sistematski pregled.

Važno!

 • Studenti 1. i 2. godine preddiplomskog studija Geofizike koji ne upisuju predmete s 3. godine studija, a imaju obvezu plaćanja (ECTS bodovi/školarina ) isto plaćaju Fizičkom odsjeku. 
 • Svi koji upisuju jedan od kolegija treći put ne mogu se upisati preko studomata, već moraju pisati molbu za odobrenje upisa.
 • Molbe za promjenu smjera i za prijelaz s drugog visokog učilišta primaju se do 22. rujna 2017.
 • Kandidati koji žele upisati jedan od nastavničkih smjerova na Fizičkom odsjeku, a imaju diplomu završenog dodiplomskog studija na Fizičkom odsjeku trebati će do datuma koji će biti naknadno objavljen predati molbu u Ured za studente
 • Naknadni upis odobrava se iznimno uz molbu (400,00 kn).
 1. Naknade za usluge iz djelatnosti PMF-a
 2. Podaci za uplate