Dvojni doktorat

Dvojni doktorat (cotutelle) znači da doktorand dobiva dvije diplome, a obavezno je dvojno mentorstvo.

Ugovor o cotutelleu sklapa Sveučilište u Zagrebu sa stranim partnerskim sveučilištem.

Sporazum može pokrenuti Sveučilište u Zagrebu ili partnersko sveučilište prema Pravilnicima obje institucije.

Nakon što je tekst sporazuma pregledan od oba partnerska Sveučilišta (na Sveučilištu u Zagrebu u Uredu za doktorske studije i programe) sporazum odobrava Vijeće Fizičkog odsjeka.

Sporazum prethodno potpisan od strane doktoranda, mentora i dekana šalje se na potpis rektora preko Ureda za doktorske studije i programe Sveučilišta.

Sporazumu treba priložiti:

  • Potvrdu da je doktorand upisan na doktorski studij
  • Odluku Vijeća Fizičkog odsjeka o prihvaćanju sporazuma
  • Ime i prezime osobe koja organizira potpisivanje sporazuma na stranom sveučilištu te njene kontakt podatke ( adresa, broj telefona i e-mail )
  • Kontakt podatke doktoranda ( adresa, broj telefona i e-mail )

Informacije o cotutelleu mogu se pročitati na web stranicama Sveučilišta :

http://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/doktorski-studiji/dvojni-doktorati-cotutelle/

 

Institucije u suradnji s kojima su uspješno obranjeni dvojni doktorati:

  • Ecole Polytechnique (Université Paris-Saclay)