eduroam

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
2398

Connecting to eduroam wireless network

Installer


Set automatskih skripti i konfiguracija za postavljanje potrebnih parametara pri spajanju na eduroam bežičnu mrežu. Postavke su prilagođene za korisnike institucije PMF (pmf.hr).


Repozitorij