... u ljetni semestar

Broj posjeta:
6340

Upisi u ljetni semestar ak.god. 2017/18.

Studenti svih smjerova dužni su ovjeriti zimski semestar i upisati ljetni semestar. Upisi u ljetni semestar za integrirane (preddiplomske i diplomske) studije Fizike i preddiplomski i diplomski studij Geofizike trajat će od 5. veljače do 25. veljače 2018. godine od 11 do 13 sati.

Upise i ovjeru semestra studenti će obavljati preko studomata i računala u predvorju FO-a, a potom su dužni predati indeks Uredu za studente.

Za sva pitanja Ured za studente će biti otvoren od 11.00 do 13.00 sati.

Prilikom ovjere i upisa student mora:

  • Provjeriti je li sakupio sve potrebne potpise predmetnih nastavnika čime dokazuje da je obavio sve obaveze u praćenju nastavnih sadržaja tijekom zimskog semestra, odnosno ostvario preduvjete za upis u ljetni semestar.
  • Ukoliko student nije ostvario pravo na potpis, odnosno nije obavio sve obaveze u praćenju nastavnih sadržaja tijekom zimskog ili ljetnog semestra, nastavnik unosi u indeks napomenu ponovno upisati.
  • Vratiti sve knjige u knjižnicu i dobiti pečat u indeks.
  • Podmiriti sve financijske obveze iz prošlog semestra.
  • Ako student treći put upisuje neki predmet, prije upisa u ljetni semestar mora pisati molbu za isto.
  • Za upis dodatnog izbornog kolegija student je dužan pisati molbu.
  • Na kraju predati indeks u Ured za studente.

Studenti koji upisuju predmet Diplomski rad dužni su ispuniti obrazac za odobrenje teme i mentora diplomskog rada do datuma koji će biti objavljen naknadno. Isti možete preuzeti u Uredu za studente.

Studenti bolonjskih studija koji nisu diplomirali do 23. veljače 2018. moraju pisati molbu kako bi im se odobrila postojeća tema diplomskog rada. Ponovni upis diplomskog rada podliježe obvezi plaćanja ECTS bodova.

Studenti su dužni podmiriti svoje financijske obveze iz zimskog semestra najkasnije do upisa ljetnog semestra.

Naknadna ovjera semestra prema odluci PMF-a od 14.7.2017 iznosi 400,00 kn.

Koliki su troškovi molbi i sličnih usluga iz djelatnosti PMF-a možete provjeriti na sljedećoj POVEZNICI