...


Upisi u ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

Studenti svih smjerova dužni su nakon završetka predavanja zimskog semestra upisati ljetni semestar. Upisi u ljetni semestar za integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije Fizike i preddiplomske i diplomske sveučilišne studije Geofizike trajat će od 10. veljače do 8. ožujka 2020. godine.

Upise u semestar studenti će obavljati preko studomata i računala u predvorju Fizičkog odsjeka ili od kuće.

Za sva pitanja Ured za studente će biti otvoren od 11:00 do 13:00 sati.

Prilikom upisa u ljetni semestar student mora:

  • Vratiti sve knjige u knjižnicu
  • Podmiriti sve financijske obveze iz prošlog semestra
  • Ako student treći ili više puta upisuje neki predmet, prije upisa u ljetni semestar treba pisati molbu i istu platiti ( 100,00 kn)
  • Za upis dodatnog izbornog kolegija student je dužan pisati molbu te istu platiti

Molimo studente koji su upisali neke ili sve dvosemestralne predmete (istraživački smjer) da obavezno nakon upisa na studomatu dođu u Ured za studente da bi Vam se završio upis u ljetni semestar u cijelosti !

Studenti koji upisuju predmet Diplomski rad trebaju donijeti u Ured za studente ispunjen obrazac od strane mentora do 25. veljače 2020. godine te isti dostaviti u Ured za studente. Ostali obrasci će ići na sjednicu Vijeća Fizičkog Odsjeka u travnju (7. travnja 2020. godine ).

Studenti koji nisu diplomirali do 29. veljače 2020. godine, a tema im je odobrena u ožujku 2019. godine moraju od strane mentora donijeti obrazac za produženje teme diplomskog rada i kroz ISVU- sustav napraviti ponovni upis diplomskog rada. Obrazac za produženje teme  odobrava se na sjednici Vijeća Fizičkog Odsjeka.

Studenti su dužni svoje financijske obaveze podmiriti po zadanom zaduženju kako im piše na studomatu.

Naknadni upis semestra prema odluci PMF-a od 14.7.2017 iznosi 400,00 kn.